Libra nga autorë të përzgjedhur

Besim i palëkundur
Jepi krahë shpresës
Shpresë për kohët e vështirësive
Dashuria e Perëndisë
E vetmja derë për në qiell
Shtatë hapat në aventuren e besimit tënd
Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë
Ne predikojmë Krishtin
Pse o Zot pse?
Kur o Zot kur?
Thuaji se i dua
Revolucioni i Dashurisë

Faqja [tcb_pagination_current_page] nga [tcb_pagination_total_pages]