Programi Javor

Në butonin e mëposhtëm mund të filtronin programin specifik sipas dëshirës

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
06.30 - 07.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
07.00 - 07.30
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
07.30 - 08.00
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
07.30
07.35

Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
07.30
07.35

Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
07.30
07.35

Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
07.30
07.35

Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
07.30
07.35

Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
08.00 - 08.30
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
08.00
08.05

Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
08.25
08.27
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
08.00
08.05

Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
08.25
08.27
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
08.00
08.05

Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
08.25
08.27
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
08.00
08.05

Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
08.25
08.27
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
08.00
08.05

Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
08.25
08.27
Fjalë Inkurajuese
Darlene Sala (3 min)
08.00
08.03
Fjalë Inkurajuese
Darlene Sala (3 min)
08.00
08.03
08.30 - 09.00
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
09.00 - 09.30
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
09.00
09.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
09.00
09.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
09.00
09.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
09.00
09.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
09.00
09.15
Prekja e Zotit
Dr Charles Stanley (30 min)
09.00
09.30
09.30 - 10.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
10.00 - 10.30
Lajme Shkurt
5 min
10.00
10.05

Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
10.05
12.05

Lajme Shkurt
5 min
12.00
12.05

#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
12.10
12.20
Lajme Shkurt
5 min
10.00
10.05

Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
10.05
12.05

Lajme Shkurt
5 min
12.00
12.05

#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
12.10
12.20
Lajme Shkurt
5 min
10.00
10.05

Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
10.05
12.05

Lajme Shkurt
5 min
12.00
12.05

#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
12.10
12.20
Lajme Shkurt
5 min
10.00
10.05

Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
10.05
12.05

Lajme Shkurt
5 min
12.00
12.05

#Thurje
12.10
12.20
Lajme Shkurt
5 min
10.00
10.05

Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
10.05
12.05

Lajme Shkurt
5 min
12.00
12.05

Familja Sot
Dan Babock (30 min)
12.05
12.35

Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
Familja Sot
Dan Babock (30 min)
12.05
12.35

Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
12.30 - 13.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
13.00 - 13.30
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
13.30 - 14.00
Sipas Fjalës
13.30
14.30

Lajme Shkurt
5 min
14.00
14.05

Sipas Fjalës
13.30
14.30

Lajme Shkurt
5 min
14.00
14.05

Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
14.05
14.10

Sipas Fjalës
13.30
14.30

Lajme Shkurt
5 min
14.00
14.05

Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
14.05
14.10
Sipas Fjalës
13.30
14.30

Lajme Shkurt
5 min
14.00
14.05

Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
14.05
14.10
14.00 - 14.30
Lajme Shkurt
5 min
14.00
14.05

Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
14.05
14.10
14.30 - 15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
Lajme Shkurt
5 min
16.00
16.05

#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
16.10
16.20
Lajme Shkurt
5 min
16.00
16.05

#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
16.10
16.20
Lajme Shkurt
5 min
16.00
16.05

#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
16.10
16.20
Lajme Shkurt
5 min
16.00
16.05

#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
16.10
16.20
Lajme Shkurt
5 min
16.00
16.05
16.30 - 17.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
17.00 - 17.30
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
17.00
19.00
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
17.00
19.00
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
17.00
19.00
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
17.00
19.00
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
17.00
19.00
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
Sipas Fjalës
19.00
20.00

Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
19.30
19.35

Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Sipas Fjalës
19.00
20.00

Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
19.30
19.35

Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Sipas Fjalës
19.00
20.00

Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
19.30
19.35

Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Moment Vendimtar
David Jeremiah
19.00
19.30
19.30 - 20.00
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
19.30
19.35

Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
19.30
19.35

Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
20.00 - 20.30
Lajme Shkurt
5 min
20.00
20.05

Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
20.00
20.15

Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
20.25
20.27
Lajme Shkurt
5 min
20.00
20.05

Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
20.00
20.15

Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
20.25
20.27
Lajme Shkurt
5 min
20.00
20.05

Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
20.00
20.15

Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
20.25
20.27
Lajme Shkurt
5 min
20.00
20.05

Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
20.00
20.15

Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
20.25
20.27
Lajme Shkurt
5 min
20.00
20.05

Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
20.00
20.15

Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
20.25
20.27
20.30 - 21.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31

Moment Vendimtar
David Jeremiah (e diel)
20.30
21.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
21.00 - 21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
21.30 - 22.00
Përmes Biblës
Dr. J Vernon McGee - (30 min)/
21.30
22.00
Përmes Biblës
Dr. J Vernon McGee - (30 min)/
21.30
22.00
Përmes Biblës
Dr. J Vernon McGee - (30 min)/
21.30
22.00
Përmes Biblës
Dr. J Vernon McGee - (30 min)/
21.30
22.00
Përmes Biblës
21.30
22.00
22.00 - 22.30
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
22.00
22.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
22.00
22.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
22.00
22.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
22.00
22.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
22.00
22.05
Fjalë Inkurajuese
Darlene Sala (3 min)
22.05
22.08
Fjalë Inkurajuese
Darlene Sala (3 min)
22.05
22.08
22.30 - 23.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
23.00 - 23.30
23.30 - 00.00
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E shtunë

E dielë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
08.00 - 08.30
Fjalë Inkurajuese
Darlene Sala (3 min)
08.00
08.03
Fjalë Inkurajuese
Darlene Sala (3 min)
08.00
08.03
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
21.30 - 22.00
22.00 - 22.30
Fjalë Inkurajuese
Darlene Sala (3 min)
22.05
22.08
Fjalë Inkurajuese
Darlene Sala (3 min)
22.05
22.08

E shtunë

E dielë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
08.00 - 08.30
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
08.00
08.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
08.00
08.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
08.00
08.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
08.00
08.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
08.00
08.05
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
14.05
14.10
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
14.05
14.10
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
14.05
14.10
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
14.05
14.10
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
21.30 - 22.00
22.00 - 22.30
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
22.00
22.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
22.00
22.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
22.00
22.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
22.00
22.05
Koment për jetën
Dr. Harold Sala (5 min)
22.00
22.05

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

No programe hours available!
E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
07.30 - 08.00
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
07.45
07.50
08.00 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50
Lutu përmes Fjalës
David Platt (5 min)
19.45
19.50

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E shtunë

E dielë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
19.00 - 19.30
Moment Vendimtar
David Jeremiah
19.00
19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
Moment Vendimtar
David Jeremiah (e diel)
20.30
21.00

E shtunë

E dielë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
09.00 - 09.30
Prekja e Zotit
Dr Charles Stanley (30 min)
09.00
09.30

E dielë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
14.30 - 15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
14.30
15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30
Rruga
Dr. Michael Youssef (30 min)
21.00
21.30

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E shtunë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
09.00 - 09.30
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
09.00
09.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
09.00
09.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
09.00
09.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
09.00
09.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
09.00
09.15
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
20.00
20.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
20.00
20.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
20.00
20.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
20.00
20.15
Shijo jetën
Joyce Meyer (15 min)
20.00
20.15

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
13.30 - 14.00
Sipas Fjalës
13.30
14.30
Sipas Fjalës
13.30
14.30
Sipas Fjalës
13.30
14.30
Sipas Fjalës
13.30
14.30
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
Sipas Fjalës
19.00
20.00
Sipas Fjalës
19.00
20.00
Sipas Fjalës
19.00
20.00
19.30 - 20.00

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
07.00 - 07.30
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
06.30 - 07.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
06.30
06.31
07.00 - 07.30
07.30 - 08.00
08.00 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
09.30
09.31
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
12.30
12.31
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
16.30
16.31
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
20.30
20.31
21.00 - 21.30
21.30 - 22.00
22.00 - 22.30
22.30 - 23.00
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31
Minutë Inkurajimi
June Hunt (1 min)
22.30
22.31

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E shtunë

E dielë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
07.00 - 07.30
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15
Fjalët e Shpresës
FJALËT E SHPRESËS – Pastor Berti (15 min)
07.00
07.15

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
07.30 - 08.00
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
07.30
07.35
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
07.30
07.35
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
07.30
07.35
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
07.30
07.35
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
07.30
07.35
08.00 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
19.30
19.35
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
19.30
19.35
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
19.30
19.35
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
19.30
19.35
Superfëmijët
Radiodrama (5 min)
19.30
19.35

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
08.00 - 08.30
Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
08.25
08.27
Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
08.25
08.27
Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
08.25
08.27
Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
08.25
08.27
Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
08.25
08.27
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
20.25
20.27
Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
20.25
20.27
Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
20.25
20.27
Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
20.25
20.27
Fillo Nga e Para
Bonnie Sala (2 min)
20.25
20.27

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
08.30 - 09.00
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
08.30
08.33
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
21.30 - 22.00
22.00 - 22.30
22.30 - 23.00
23.00 - 23.30
23.30 - 00.00
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33
Meditimi I Ditës
Pastor Albert Dosti (3 min)
23.30
23.33

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E shtunë

E dielë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
10.00 - 10.30
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
10.05
12.05
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
10.05
12.05
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
10.05
12.05
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
10.05
12.05
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
10.05
12.05
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
17.00
19.00
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
17.00
19.00
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
17.00
19.00
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
17.00
19.00
Krash
HITE POZITIVE (120min / 2 ore)
17.00
19.00
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
12.00 - 12.30
#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
12.10
12.20
#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
12.10
12.20
#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
12.10
12.20
#Thurje
12.10
12.20
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
16.10
16.20
#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
16.10
16.20
#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
16.10
16.20
#Thurje
(e hënë - e enjte) (10 min)
16.10
16.20

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
12.00 - 12.30
Familja Sot
Dan Babock (30 min)
12.05
12.35
Familja Sot
Dan Babock (30 min)
12.05
12.35
12.30 - 13.00

E premte

E shtunë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
13.00 - 13.30
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01
Përgjigje Nga Zanafilla
Ken Ham (1 min)
13.00
13.01

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E shtunë

E dielë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
13.30 - 14.00

E hënë

E enjte

E shtunë

E dielë

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
21.30 - 22.00
Përmes Biblës
Dr. J Vernon McGee - (30 min)/
21.30
22.00
Përmes Biblës
Dr. J Vernon McGee - (30 min)/
21.30
22.00
Përmes Biblës
Dr. J Vernon McGee - (30 min)/
21.30
22.00
Përmes Biblës
Dr. J Vernon McGee - (30 min)/
21.30
22.00
Përmes Biblës
21.30
22.00

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë
10.00 - 10.30
Lajme Shkurt
5 min
10.00
10.05
Lajme Shkurt
5 min
10.00
10.05
Lajme Shkurt
5 min
10.00
10.05
Lajme Shkurt
5 min
10.00
10.05
Lajme Shkurt
5 min
10.00
10.05
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
Lajme Shkurt
5 min
12.00
12.05
Lajme Shkurt
5 min
12.00
12.05
Lajme Shkurt
5 min
12.00
12.05
Lajme Shkurt
5 min
12.00
12.05
Lajme Shkurt
5 min
12.00
12.05
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
Lajme Shkurt
5 min
14.00
14.05
Lajme Shkurt
5 min
14.00
14.05
Lajme Shkurt
5 min
14.00
14.05
Lajme Shkurt
5 min
14.00
14.05
Lajme Shkurt
5 min
14.00
14.05
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
Lajme Shkurt
5 min
16.00
16.05
Lajme Shkurt
5 min
16.00
16.05
Lajme Shkurt
5 min
16.00
16.05
Lajme Shkurt
5 min
16.00
16.05
Lajme Shkurt
5 min
16.00
16.05
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
Lajme Shkurt
5 min
20.00
20.05
Lajme Shkurt
5 min
20.00
20.05
Lajme Shkurt
5 min
20.00
20.05
Lajme Shkurt
5 min
20.00
20.05
Lajme Shkurt
5 min
20.00
20.05

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

No programe available!