[1_3]

[icon_heading icon=”contact”]Contact
[color]Na shkruani[/color][/icon_heading]

A dëgjuat diҫka që ju pëlqeu? A keni pyetje për ne?

Dërgoni komentet tuaja, pyetjet apo sugjerimet që mund të keni dhe stafi ynë do t’ju përgjigjet!

[details_list]

[detail name=”K.Postare”] P.O.Box 2914 Tiranë[/detail]
[detail name=”Email”][email protected][/detail]
[detail name=”Tel.”]+35568-6047511[/detail]

[/details_list]

[/1_3]

[2_3_last]

[contact_form]

[/2_3_last]