10 Strategji për një grup studimi biblik të suksesshëm

Të mësosh Fjalën e Perëndisë është një privilegj i jashtëzakonshëm. Perëndia më ka bekuar me këtë privilegj për më shumë se 15 vjet. Ndonëse është privilegj, mund të

Lexoni më tej