Pavarësisht nga lloji i sprovave, besojini Zotit!

Në pjesën e Torahut të kësaj jave, thirrja e Zotit drejtuar bijve të Izraelit sfidoi besimin e tyre. Një përvojë e tillë nuk është unike për Izraelin; çdo

Lexoni më tej

Mirënjohja!

Kohanimët ( priftërinjtë) duhet të inspektonin lëkurën e të infektuarit për të parë nëse shpërthimi ishte në të vërtetë lebër, apo nëse ishte ndonjë sëmundje tjetër. Po kështu,

Lexoni më tej

Lavdia e Prezencës së Zotit!

Moisiu filloi të udhëzojë Izraelin në lidhje me sakrificat dhe ofertat e ndryshme. Mund të thuhet shumë për këto, por në këtë artikull do të diskutohet vetëm një

Lexoni më tej

Kur të vini…..

“Pasi shpëtohemi, pritet të ecim sipas standarteve të Perëndisë në lidhje me shenjtërinë (shenjtërimin)” Kur lexoni premtimet e Zotit, do të zbuloni se mallkimet janë më të shumta

Lexoni më tej

Para se të ikni….

«Nëse tregoni kujdes ndaj gruas suaj, martesa forcohet dhe marrëdhënia martesore shfaqë lavdinë e Perëndisë» Kam shumë vite që jam martuar por një herë hasa në një pasazh

Lexoni më tej

Re’eh – (Shikoni)

“Zoti dëshiron t’i bekojë fëmijët tuaj me prezencën dhe mirësinë e tij” Leximi i kësaj jave fillon me një deklaratë për kohët e vështira që ka kaluar Izraeli;

Lexoni më tej

“Pavarësisht se cila mund të jetë sfida që hasni, zgjidhja është gjithmonë e njëjtë – besim te Zoti”

Në pjesën e Torahut të kësaj jave, thirrja e Zotit drejtuar Bijve të Izraelit sfidoi besimin e tyre. Një përvojë e tillë nuk ishte vetëm për Izraelin; pasi

Lexoni më tej

Besnikëria e Zotit ndaj popullit të Tij!

Këtë Shabat do të lexojmë librin e pestë dhe të fundit në Ligjin e Moisiut. “Zoti, Perëndia juaj, ju ka shumuar, dhe ja, sot jeni në numër të

Lexoni më tej

“Zoti ka një rol në të ardhmen e Izraelit, si për vendin ashtu edhe popullin”

Në leximin e Torës së kësaj jave, do të njihemi me një profet johebre të quajtur Balaam. Ky njeri me të vërtetë dëgjoi nga Perëndia, por fatkeqësisht në

Lexoni më tej

Besnikëria e Perëndisë për të vepruar sipas Fjalës së Tij

Kur isha, njëherë, në Jeruzalem dhe pashë një ngjitëse makinë ku shkruhej: “Mendoni mirë dhe të mirat do ju vijnë” – mendoj se i referohej të menduarit pozitiv.

Lexoni më tej