Besnikëria e Zotit ndaj popullit të Tij!

Këtë Shabat do të lexojmë librin e pestë dhe të fundit në Ligjin e Moisiut.

“Zoti, Perëndia juaj, ju ka shumuar, dhe ja, sot jeni në numër të madh si yjet e qiellit.” – Ligji i Përtërirë 1:10

Ky varg flet për besnikërinë e Zotit në lidhje me popullin e Tij. Ju kujtohet se gjatë dyzet viteve në shkretëtirë, të gjithë njerëzit, përveç Jozueut dhe Kalebit, vdiqën. Megjithatë, sipas këtij vargu, njerëzit ishin shumuar në një bollëk të madh. Normalisht, kur dikush lexon në lidhje me premtimin se Izraeli do të rritet në një komb të madh, jepen dy përshkrime.

 Unë me siguri do të të bekoj fort dhe do të shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit dhe si rëra që ndodhet në brigjet e detit dhe trashëgimtarët e tu do të zotërojnë portat e armiqve të tij.” –Zanafilla 22:17

Në fragmentin nga Ligji i Përtërirë përmendet vetëm përshkrimi i parë. Pse kështu? Shumica e studiuesve e kuptojnë pjesën që ka të bëjë me rërën në breg të detit, duke folur për një numër të madh. Edhe pse yjet në qiej përfaqësojnë gjithashtu një numër edhe më të madh, duhet kujtuar se çfarë thuhet për yjet tek Zanafilla 1:14,

“Pastaj Perëndia tha: “Të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata; dhe të shërbejnë si shenja, për të dalluar stinët, ditët dhe vitet”.

Duke folur në mënyrë biblike, dita dhe nata gjithashtu mund t’i referohen të mirës dhe të keqes. Shenjat dhe kohët e caktuara kanë të bëjnë të gjitha me zbulesën dhe ndriçimin nga Zoti. Me fjalë të tjera, përkundër faktit se Bijtë e Izraelit ishin në një vend të vështirë, në shkretëtirë, prapëseprapë Zoti ishte besnik për të zbatuar Fjalën e Tij për të shumuar Izraelin dhe për t’i përgatitur ata të jenë një burim ndriçimi dhe zbulese për botën.

Inkurajohem në faktin se mund të jem në mes të një rrethane të vështirë, ndoshta  të krijuar nga vetë unë, dhe Perëndia do të vazhdojë të lëvizë në jetën time dhe të më bëjë personin për të cilin Biri i Tij vdiq në kryq për mua.

AI ËSHTË ME TË VËRTETË BESNIK!

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Baruch Korman


Free!

REGJISTROHUNI