Pavarësisht nga lloji i sprovave, besojini Zotit!

Në pjesën e Torahut të kësaj jave, thirrja e Zotit drejtuar bijve të Izraelit sfidoi besimin e tyre. Një përvojë e tillë nuk është unike për Izraelin; çdo besimtar do sfidohet në besimin e tij në një farë mase për çdo ditë. Natyrisht në rastin e Izraelit ishte një sprovë e madhe; zotërimi i tokës së Kanaanit nga këndvështrimi njerëzor nuk do të ishte diçka e lehtë. Një parim i rëndësishëm për të mësuar është se pavarësisht se cila mund të jetë sfida për besimin e dikujt, zgjidhja është gjithmonë e njëjta – besimi tek Zoti. Ishte e qartë nga teksti se Bijtë e Izraelit u përqendruan te Nefilimët (Gjiganët) që banonin në Tokë, në vend që të besonin se Zoti do ta mbante fjalën e Tij dhe do t’u jepte atyre Tokën që Ai premtoi.

Kur erdhi momenti për t’iu bindur Zotit dhe për të trashëguar Tokën, në vend që të vepronin me besim, njerëzit qanë gjithë natën, murmuritën kundër Moisiut dhe Aaronit dhe madje dëshironin të kishin vdekur ose në Egjipt ose më herët në shkretëtirë. Njerëzit bënë disa pyetje shumë informuese,

“Pse Zoti na çon në këtë vend që të biem nga goditja e shpatave? Gratë dhe fëmijët tanë do të bëhen pre e armikut. A nuk do të ishte më mirë për ne të kthehemi në Egjipt?”- Numrat 14:3

Jo vetëm që ky varg vë në pikëpyetje karakterin e Zotit, por edhe aftësinë e Tij. Kjo zbulon problemin e vërtetë të bijve të Izraelit. Ata kishin njohuri për Perëndinë e Izraelit, por nuk e njihnin me të vërtetë. Me fjalë të tjera, ata nuk kishin asnjë dyshim se Zoti ekzistonte, por nuk kishin arritur të besonin se Ai ishte një Zot i Shenjtë dhe i Drejtë dhe i plotfuqishëm. Ishte shumë ofenduese për Zotin të thoje se Ai i solli në shkretëtirë për të vdekur nga shpata. Përveç kësaj, deklarata e tyre se “me siguri është më mirë të kthehemi në Egjipt” zbulon se ata mendonin se dinin më mirë se Zoti. Nga ky pasazh duket qartë se ata nuk besonin në një Zot të gjithëfuqishëm dhe të gjithëdijshëm. Po të ishte në dorën e tyre, ata do të ishin kthyer në Egjipt dhe do të jetonin si skllevër ndaj një sunduesi të lig.

Këtë po e përjetojnë sot shumë besimtarë. Ata e dinë se Yeshua është Mesia, por nuk e kanë njohur Mesian dhe fuqinë ose karakterin e Tij. Ata dështojnë kur besimi i tyre sfidohet dhe jetojnë në kundërshtim me vullnetin e Yeshua-s dhe drejtimin e Frymës së Shenjtë. Cili është problemi i tyre real? Përgjigja është se ata janë frikacakë shpirtërisht. E di sepse edhe unë nuk kam arritur të veproj me besim dhe të jetoj në një mënyrë që pasqyron një besim që pranon se Yeshua është i Shenjtë dhe i Drejtë dhe i pafundëm në Fuqi.

Jozueu e këshilloi popullin duke thënë: “Vetëm mos ngrini krye kundër Zotit…” (Shihni Numrat 14:9). Mungesa e besimit tek Jezusi na mundon në çdo kohë.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Baruch Korman


Free!

REGJISTROHUNI