Si të duam të tjerët?

Perëndia na këshillon që në çdo marrëdhënie të tregohemi të mirë,  të dhembshur dhe të falim! Efesianëve 4:25-32 Efesianëve 4:32 është një ftesë zemre nga Perëndia: “ Por

Lexoni më tej

Fuqia e dashurisë!

Njerëzit mund të shohin zemrën e Perëndisë sa herë që kujdesemi për ta ashtu siç Perëndia kujdeset. Luka 15:11-32 Në pasazhin e sotëm, Jezusi tregon një shëmbëlltyrë për

Lexoni më tej

Zoti që Ngushëllon

Kur dhimbja bëhet e padurueshme, kërkojini Perëndisë t’ju mësojë se si të mbështeteni në forcën e Tij. 2 Korintasve 1:1-11 Kur jeta bëhet e vështirë, si reagoni? A

Lexoni më tej

Kush është më i madhi?

Ndjekësit e Krishtit gjejnë qëllim dhe gëzim kur e shkëmbejnë këndvështrimin tokësor  me atë të përjetësisë. Mateu 18:1-6 Nëse rrini pak kohë rreth fëmijëve të vegjël, mund të

Lexoni më tej

Të jetosh me bollëk!

Jeta është më e bukur  kur i besojmë plotësisht Perëndisë dhe jetojmë duke bërë vullnetin e Tij. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet

Lexoni më tej

Shpresa nxit këmbënguljen!

Shikoni përtej vështirësive aktuale dhe besojini Zotit, i cili po punon për të mirën tuaj. Isaia 40:28-31 Dhimbja mund të shërbejë si paralajmërim se diçka në trup nuk

Lexoni më tej

Shpresa e çdo stine!

Dashuria dhe dhembshuria e Zotit për ne janë të pafundme. Vajtimet 3:21-23 Kur mbyllet një vit është e natyrshme që ta konsiderojmë si fundin e diçkaje. Por çdo

Lexoni më tej

Gjeni kënaqësi në Zotin!

Sa të bekuar jemi që kemi Perëndinë si Atin dhe mikun tonë! Psalmi 37:3-5 Në disa nga ungjijtë tregohet për fëmijët që vijnë tek Jezusi (Mateu 19:13-14; Lluka

Lexoni më tej

Lavdia e Krishtit

Shpëtimtari ynë i bekuar ka ardhur—dhe do të vijë përsëri! Gjatë Adventit, kemi parë, kemi pritur dhe shpresuar për paqen, gëzimin dhe dashurinë e Perëndisë. Dhe tani shpengimi

Lexoni më tej

Çdo gjë që merr frymë do e lavdërojë Atë!

Bëjeni zakonin tuaj të përditshëm të shikoni gjërat e mira që Perëndia jep dhe bën. Psalmi 150:1-6 Dëshira për të lavdëruar diçka apo dikë është e rrënjosur në

Lexoni më tej