Jezusi, Shkëmbi ynë

Shpëtimtari ynë i dashur dhe i dhembshur ofron strehim shpirtëror, fizik dhe emocional për të lënduarit. Malakia 3:6 Karakteri i Perëndisë nuk ndryshon kurrë – Jezu Krishti mbetet

Lexoni më tej

Një jetë pa frikë

Pavarësisht nga betejat tona, mund të kemi shpresë dhe të përballemi me frikën, sepse Jezusi na ka premtuar se do të jetë me ne – gjithmonë. Mateu 17:5-7

Lexoni më tej

Atributet e Zotit

Gjithmonë ka më shumë për të mësuar rreth mirësisë së Krijuesit tonë. Psalmi 90:1-2 Për ne si besimtarë, të kuptuarit sa më shumë për Zotin e thellon marrëdhënien

Lexoni më tej

Si të reagojmë ndaj Komplimentave?

A viheni në siklet kur dikush ju bën ndonjë kompliment? Fjalët e Urta 27:2 Mendoni për një rast kur keni marrë ndonjë kompliment nga prindi, mësuesi ose shefi.

Lexoni më tej

Bukuria e Zgjedhës

Vështirësitë e kësaj jete janë mundësi për të ecur krah për krah me Shpëtimtarin tonë dhe për ta njohur Atë më mirë. Mateu 11:28-30 Jezusi i fton të

Lexoni më tej

Zoti e bekon bindjen tonë!

Për shkak se Perëndia na do dhe dëshiron më të mirën për ne, mund t’i besojmë Atij me gjithë zemër. 1 Samuelit 15:10-23 Në ditët e sotme, kur

Lexoni më tej

Bindja ndaj Perëndisë: Çfarë përfshin?

Bindja e plotë është e mundur vetëm nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë. Danieli 1:3-16 Që në kapitullin e parë të librit të Danielit, mësojmë se i riu

Lexoni më tej

Kur Zoti dëshiron vëmendjen tonë!

Kur ndiheni të shqetësuar, kaloni më shumë kohë me Perëndinë në lutje; Ai mund t’ju drejtojë në diçka të re. 1 Samuelit 3:1-21 A jeni ndjerë ndonjëherë i

Lexoni më tej

Fuqia e dashurisë

Perëndia i ofron dashurinë e Tij çdo personi, pavarësisht nga e kaluara e tij – dhe Ai dëshiron që ne të bëjmë të njëjtën gjë. 1 Korintasve 13:4-6

Lexoni më tej

Dëshirat e zemrës suaj

Ata që e njohin Perëndinë nga afër e dinë se Ai u siguron gjithçka që kanë me të vërtetë nevojë. Psalmi 37:1-5 Të gjithë e duam shumë premtimin

Lexoni më tej