Premtimet e Zotit

Për shkak se është e pamundur që Perëndia ynë i shenjtë të gënjejë, mund t’i besojmë plotësisht. Hebrenjve 6:10-20 A jeni ndjerë ndonjëherë sikur ka ndonjë premtim që

Lexoni më tej

Të sjellësh ndryshimin!

Personi që zgjedh t’i bindet Perëndisë mund të ketë një impakt  të madh në jetën e të tjerëve. Ezekieli 13:1-16 Në librin e Ezekielit, Perëndia thotë: ” Unë

Lexoni më tej

Gjymtyrë të ndryshme por një trup i vetëm!

I gjithë trupi i Krishtit përfiton kur besimtarët përdorin dhuntitë që Perëndia u ka dhënë. Është pikërisht ajo kohë e vitit që anëtarët e kishave mblidhen për t’u

Lexoni më tej

Gëzimi i miqësive!

Përpjekjet e qëllimshme për të kërkuar dhe mbajtur miqësi mund të sjellin shpërblim të madh. Fjalët e urta 18:24 Sa miq të vërtetë keni? Në fillim mund t’ju

Lexoni më tej

Shpallni premtimet e Perëndisë.

Cilin premtim e keni bërë tuajin? Hebrenjve 10:19-25 Pasazhi i sotëm thotë se Perëndia është besnik në përmbushjen e premtimeve të Tij. Por nëse jeni si shumica e

Lexoni më tej

Gjej kënaqësi në Zotin!

Fjala kënaqësi do të thotë “të fitosh kënaqësi, përmbushje dhe lumturi të madhe”. A nuk është ky lloji i marrëdhënies që dëshironi me Zotin – një marrëdhënie në

Lexoni më tej