Të qëndrosh besnik ndaj një thirrjeje të vështirë!

Gjithsecili le ta vërë në shërbim tėë tjetrit dhuntinë që ka marrë, si kujdestarë të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë. Nëse dikush flet, le ta bëjë

Lexoni më tej

Kur bota të refuzon!

“Qëndro pranë Meje, Unë nuk do të të lë.” Këto fjalë ishin inkurajimi i Perëndisë për Marian, kur, pas një jete të tërë kërkimi për të Vërtetën, ajo

Lexoni më tej

Fidani i përçmuar – Zoti nuk heq dorë kurrë.

Fidani i përçmuar Atë më pëlqen ta quaj “fshati i ullinjve”. Ishte viti 2010 kur ullinjtë filluan të mbushnin ato kodra. Normalisht u mbollën si fidanë dhe u

Lexoni më tej