Autoriteti i Fjalës, 4

Sepse është jeta e çdo mishi; gjaku i tij mban jetën e tij. Prandaj u kam thënë bijve të Izraelit: «Nuk do të hani gjakun e asnjë mishi,

Lexoni më tej

Autoriteti i Fjalës, 3

Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës,

Lexoni më tej

Autoriteti i Fjalës, 2

Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit… të gjithëve që janë në Romë, të dashur nga Perëndia, të thirrur si shenjtorë. (Romakëve 1:1, 7) Charles Haddon Spurgeon, tregoi historinë e

Lexoni më tej