Si të përballeni me të papriturën?

“Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia”, thotë Zoti.- Isaia 55:8 Planet e prishura, ndryshimet e

Lexoni më tej

Një jetë me qëllim unik.

Prandaj, vëllezër, përpiquni gjithnjë e më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse, duke bërë këto gjëra, nuk do të pengoheni kurrë. Sepse kështu begatisht do t’ju

Lexoni më tej

Si të ridrejtoheni kur keni dalë nga rruga e duhur?

Hapat e njeriut i drejton Zoti, kur atij i pëlqejnë rrugët e tij. Por kur njeriu rrëzohet, nuk shtrihet për tokë, sepse Zoti e mban për dore.- Psalmi

Lexoni më tej

Misteri i madh i martesës.

Ju, burra, t’i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të, që ta shenjtërojë, pasi e pastroi me

Lexoni më tej

Ti je Kryevepra e Perëndisë.

Duke qënë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit.- Filipianëve 1:6 Marisa

Lexoni më tej

Sigurimi i Zotit në dhimbjen tuaj.

Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.- Psalmi 34:18 Kur bëhet fjalë për dhimbjen, qeniet njerëzore

Lexoni më tej

Si të mund të ripajtohemi sërish?

Sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia, dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të tij, duke fituar pas, me

Lexoni më tej

Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën

Lexoni më tej

Ndalu së shpëtuari veten!

Zoti është i mirë, është një fortesë në ditën e fatkeqësisë; ai i njeh ata që kërkojnë strehë tek ai.- Nahumi 1:7 Kur jeni në ankth të thellë,

Lexoni më tej

Unë besoj,por ndihmo mosbesimin tim!

Dhe Jezusi i tha: “Nëse ti mund të besosh, çdo gjë është e mundshme për atë që beson“- Marku 9:23 Për sa gjëra jeni lutur gjatë jetës suaj?

Lexoni më tej