Një dëshirë që kërkon të përmbushet!

Ai e ka bërë të bukur çdo gjë në kohën vet; ka vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre, pa i dhënë mundësinë asnjë njeriu të zbulojë veprën

Lexoni më tej

Kur ndihesh i\e lodhur!

Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.- Psalm 136:23 Perëndia përdor njerëzit e zakonshëm, njerëzit që janë të lodhur,

Lexoni më tej

Duajeni Zotin! Duajini të tjerët!

Dhe të keni para së gjithash një dashuri të madhe për njeri tjetrin, sepse “dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh.”- 1 e Pjetrit 4 : 8 Jezusi

Lexoni më tej

Si të çliroheni nga turpi?

Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës,sepse ligji i Frymës i jetës në Jezu

Lexoni më tej

Pyetja më e rëndësishme në botë!

Pastaj u ktheva të shikoj tërë veprat që kishin bërë duart e mia dhe mundin tim për t’i kryer; dhe ja, të gjitha ishin kotësi dhe një kërkim

Lexoni më tej

Po, fundi është afër!

Dhe, duke qenë se paudhësia do të shumohet, shumëkujt do t’i ftohet dashuria; por ai që do të ngulmojë deri në fund do të shpëtohet. Dhe ky ungjill

Lexoni më tej

Rrisni Daniel, David, Ester dhe Pjetër!

Sepse po të jetë se ti hesht në këtë moment, ndihma dhe çlirimi do të vijnë për Judejtë nga një anë tjetër; por ti dhe shtëpia e atit

Lexoni më tej

Çfarë të bëni kur shpërthen një furtunë e madhe?

Ndërkaq shpërtheu një furtunë e madhe dhe valët përplaseshin mbi barkë aq shumë sa ajo po mbushej. Ai ndërkaq po flinte në kiç mbi një jastëk. Ata e

Lexoni më tej

Ja se çfarë mund të bëjnë lutjet e tua!

Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.– Jakobi 5 : 16 Kur Çarls Kolsoni donte të fillonte një shërbesë burgu, shkoi tek Drejtori

Lexoni më tej

Fuqia jetëndryshuese e borxhit të falur!

Dhe Mbreti duke iu përgjigjur do t’u thotë: “Në të vërtetë po ju them: sa herë ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të

Lexoni më tej