Nga:

Të plotësuar në Krishtin…

Sa të “plotësuar” jeni në jetën tuaj? Sa të plotë ndiheni? Në kohë zhgënjimi ose krize, ju mund të mendoni: Nuk i kam gjërat e nevojshme. . . . Nuk mund t’ia dal e vetme.

Shumë mendojnë se nuk janë të plotë, nëse nuk janë të lidhur me dikë tjetër. Sidoqoftë, nëse ju vërtet e keni lejuar Krishtin të vijë në jetën tuaj si Zotin dhe Shpëtimtarin tuaj.

 

Bibla thotë se jeni “të plotë në të” (Kolosianëve 2:10).

Ju jeni të plotë! Ju nuk keni nevojë për dikë ose diçka që t’iu plotësojë.

“Jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam.” (Filipianëve 4:11)

Shkaqe sipërfaqësore pakënaqësie me beqarinë

Presioni prindëror – Nga prindër që supozojnë që martesa është e vetmja rrugë drejt lumturisë tënde. Presioni nga shoqëria – Miq që të shtyjnë të lidhesh me dikë

 Presioni professional –  Ka të bëjë me qëndrime profesionale që e shikojnë një punonjës të martuar si më të stabilizuar e të besueshëm

Presioni personal – dëshirë personale për t’u martuar dhe frikë për pasiguri financiare.

Çfarë ka Perëndia  në zemër për beqarinë

Beqaria është një gjendje e mirë ku ia vlen të qëndrosh. (1 Korintasve 7:1)

Beqaria është një dhuratë nga Perëndia.  (1 Korintasve 7:7)

Beqaria është një gjendje e mirë për vejushat. (1 Korintasve 7:8)

Beqarët ndikohen më pak nga krizat e vështirësive të botës. (1 Korintasve 7:26)

Beqarët mund ta përqëndrojnë vëmendjen  në atë se si mund ta kënaqin Zotin.  (1 Korintasve 7:32)

Beqarët mund të kenë një përkushtim të pashpërqendruar ndaj Zotit  (1 Korintasve 7:34–35)

Beqaria mund të jetë një gjendje krahasimisht më e lumtur (1 Korintasve 7:40)

Qëndrimi yt në stinën e beqarisë

Pohoji vështirësitë

Është e vështirë të heqësh dorë nga dëshirat e zemrës tënde. (Jeremia 10:23)

Mos supozo që “bari është më i gjelbër në livadhin e tjetrit”. (1 Korintasve 7:28)

Ushqe një zemër mirënjohëse.  (1 Thesalonikasve 5:16–18)

Mbaje si të çmuar identitetin tënd tek Krishti. (Kolosianëve 3:3)

Prit nga Perëndia që të të japë një shërbesë.

Perëndia dëshiron të të përdorë në jetët e të tjerëve. (Romakëve 12:4–17)

Krijo një “familje” shokësh.  (Fjalët e Urta 17:17)

Besoja të ardhmen tënde Perëndisë.  (Mateu 6:33)

Perëndishmëria është një mjet  që sjell dobi të madhe(1 Timoteut 6:6)

 

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI