Nga:

Të jetosh me besim!

Ne mund të gjendemi në vende, ku ne nuk kemi kontroll mbi rrethanat tona. Në mes të stresit dhe perspektivës së gabuar, ne mund të besojmë se nuk po bëjmë një ndryshim, por kjo është e gabuar.

 

Elia ishte djegur,  rraskapitur plotësisht dhe mbretëresha Jezebel kishte kërcënuar jetën e tij. Elija i tha Zotit: “Populli i Izraelit ka braktisur besëlidhjen tënde, ka hedhur poshtë altarët e tu dhe ka vrarë profetët e tu me shpatë, dhe unë, vetëm unë kam ngelur dhe ata kërkojnë jetën time për ta marrë me vete(1 Mbretërve 19:10). Ai ishte i frikësuar, ndaloi së besuari tek Zoti dhe ndihej i vetëm. Ashtu si Elija, ne mund të konkludojmë se nuk kemi asnjë vlerë dhe thjesht vendosim të heqim dorë.

Kur ndihemi kështu, duhet të kujtojmë se Zoti nuk i lejon gjithmonë shërbëtorët e Tij të shohin rezultatet e punës së tyre. Ai mund ta bëjë këtë, por kur nuk e bën, Ai dëshiron që ne të ecim me besim. Kur ecim vetëm me shikim, ne humbasim aftësinë për t’i besuar Zotit. Por kur kemi besim në planin e Tij për jetën tonë, fjalët e Tij nuk do të jenë të kota (Isaia 55:11).

Zoti iu përgjigj Elias në 1 Mbretërve. Ai nuk foli përmes fuqisë së tij të fuqishme, por përkundrazi me një pëshpëritje. Zëri i tij i qetë i kujtoi Elijas se Ai ishte ende në kontroll.

Duke i besuar furnizimit të Zotit

Gjatë kohërave të vështira, mbaj mend se si Zoti është shfaqur për ty në të kaluarën tënde, si të ka ndihmuar kur je përballur me sfida të jashtëzakonshme në jetën, shërbesën dhe punën tënde. Kjo do të ndihmojë të kuptosh  se çfarë do të thotë të ecësh me besim, duke njohur që mjaftueshmëria jote vjen nga Zoti.

Zoti është ende Zot, dhe Ai është në kontroll. Ndërsa po i beson Zotit, mos ki frikë nga ajo çfarë do sjellë e ardhmja. Në vend të kësaj, hap zemrën dhe pyet Zotin: “Çfarë do Ai që ti të bësh më tej?

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI