Lajmi Fundit
prev next

Prindërimi është puna më kërkuese, shpërblyese dhe ndërtuese e besimit, që ju do të ndërmerrni ndonjëherë…
Bibla na thotë tek Psalmi 127: “Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim.”

Të qenit prind është një dhuratë. Prindërimi është puna më kërkuese, më shpërblyese dhe ndërtuese e besimit, që ju do të ndërmerrni ndonjëherë. Marrëdhënia prind – fëmijë qëndron në balancën e kujdesshme të miratimit me dashuri dhe disiplinimit me dashuri.

E gjithë dashuria në botë, nuk mund ta zëvendësojë disiplinën e perëndishme. Dhe as disiplina nuk mund të zëvendësohet nga dashuria e butë. Fëmijët presin që prindërit e tyre t’i sigurojnë të dyja këto.

Kuptoni se fëmijët tuaj janë një prioritet i dhënë nga Perëndia; ata janë “fusha më e afërt dhe më e qëndrueshme e misionit” tuaj.

Kur zemërimi prodhon zemërim!
A po lulëzojnë marrëdhëniet tuaja, apo kanë ngecur?

Comments.

Currently there are no comments related to this article. You have a special honor to be the first commenter. Thanks!

Leave a Reply.

* Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>