Lajmi Fundit
  prev next

  Prindërimi është puna më kërkuese, shpërblyese dhe ndërtuese e besimit, që ju do të ndërmerrni ndonjëherë…
  Bibla na thotë tek Psalmi 127: “Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim.”

  Të qenit prind është një dhuratë. Prindërimi është puna më kërkuese, më shpërblyese dhe ndërtuese e besimit, që ju do të ndërmerrni ndonjëherë. Marrëdhënia prind – fëmijë qëndron në balancën e kujdesshme të miratimit me dashuri dhe disiplinimit me dashuri.

  E gjithë dashuria në botë, nuk mund ta zëvendësojë disiplinën e perëndishme. Dhe as disiplina nuk mund të zëvendësohet nga dashuria e butë. Fëmijët presin që prindërit e tyre t’i sigurojnë të dyja këto.

  Kuptoni se fëmijët tuaj janë një prioritet i dhënë nga Perëndia; ata janë “fusha më e afërt dhe më e qëndrueshme e misionit” tuaj.

  Kur zemërimi prodhon zemërim!
  A po lulëzojnë marrëdhëniet tuaja, apo kanë ngecur?

  Comments.

  Currently there are no comments related to this article. You have a special honor to be the first commenter. Thanks!

  Leave a Reply.

  * Your email address will not be published.
  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>