Nga:

Shpresë që nuk zhgënjen!

Kjo shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e patundur, dhe që hyn deri në brendësinë e velit,-Hebrenjve 6 : 19

“Ne jemi shpresues të tmerrshëm të kësaj kohë dhe epokë”, thotë pastori dhe shkrimtari, Francis Chan. “Presim më të keqen sepse jemi zhgënjyer shumë.  Kur diçka e mirë ndodh përgjatë një dite, e quajmë  ditë të mirë.” A jeni dhe ju kështu? Bibla thotë se ” Pritja e zgjatur e ligështon zemrën, ” (Fjalët e Urta 13:12 ESV). Humbja, dhimbja dhe zhgënjimi janë bërë pjesë e jona.

E vërteta është se, kjo jetë, llogaritë tona bankare, arritjet tona, madje edhe njerëzit përreth nesh që i duam shumë, nuk kishin për qëllim të na jepnin kurrë shpresë. Ato kurrë nuk u  krijuan për të çuar drejt asaj që Bibla e quan “shpresa që nuk turpëron” (Romakëve 5:5 NASB). Perëndia dhe jo ajo çka Ai ka bërë për ne, është burimi i shpresës sonë në këtë jetë. Apostulli Pal na e thotë shumë qartë : “me anë të të cilit edhe patëm, nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë.” (Romakëve 5:2 ESV).  Problemi është, thotë Francis Chan, “Shpirti ynë nuk gjen prehje në shpresën e lavdisë sëZotit!

Ku e keni vendosur shpresën tuaj për të ardhmen? A gjen shpirti juaj prehje në shpresën  tek  Zoti dhe lavdia e Tij apo në diçka tjetër? Shpresa e palëkundur që nuk zhgënjen  kurrë gjendet  vetëm në Krishtin.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI