Lajmi Fundit
prev next

Tek  Luka 12: 25-26, fjala e Zotit thotë: Dhe cili nga ju me shqetësimin e tij mund ta zgjatë shtatin e vet qoftë edhe një kubit? Atëherë, kur nuk jeni në gjendje të bëni as atë që është më e pakta, përse shqetësoheni për të tjerat?

Shqetësimi imagjinon më të keqen, por Jezusi thotë se nuk keni asgjë për t’u shqetësuar. Kur kuptoni të vërtetën se kush është Zoti dhe i besoni planit të Tij, ju do të gjeni lirinë nga ankthi.

 

     1.Askush nuk mund t’iu ndajë nga dashuria e Zotit

Besimtarët në Jezusin janë të sigurt përgjithmonë. Duke shkruar për të inkurajuar besimtarët e hershëm romakë, Pali shkroi: Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, a ngushtica, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata? Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë.

      2.Jezusi siguroi fitoren përmes kryqit

Duke vdekur në vendin tonë dhe duke marrë ndëshkimin tonë për mëkatin, Ai e përmbushi qëllimin e Tij të vendosur përpara krijimit të botës për të shpenguar njerëzimin. Nuk ka asnjë çmim tjetër për t’u paguar. Ne mund të gëzohemi duke e ditur se Jezusi ka fituar fitoren mbi mëkatin dhe vdekjen.

     3.Zoti i kthen dobësitë e tua në pika të forta

Nëse Zoti mundi ta shndërrojë dobësinë e Palit në forcë, atëherë Ai do të bëjë të njëjtën gjë për ty. Hiri i Zotit të mjafton sepse fuqia e tij përsoset në dobësi.

      4.Zoti siguron gjithçka që iu duhet

Ne mund të përballemi me gjithçka duke ditur se Ai na siguron atë që na duhet për ta kaluar atë. Pjetri, një nga miqtë më të ngushtë të Jezusit, shkroi: Fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet. Perëndia na dha Frymën e Shenjtë që na fuqizon, fjalën e Tij të shkruar të frymëzuar në Shkrime për mësimdhënie, qortim, korrigjim dhe privilegjin për t’iu afruar fronit të hirit të Zotit me besim, kështu që që të kemi mëshirë dhe të gjejmë hir për të na ndihmuar në kohën tonë të nevojës.

     5.Vuajtja juaj do të mbulohet nga lavdia që do të zbulohet

Tek Romakët 8:18, fjala e Zotit thotë: Unë konsideroj se vuajtjet tona të tanishme nuk ia vlen të krahasohen me lavdinë që do të zbulohet tek ne. Pali duroi torturat dhe burgosjet për besimin e tij. Megjithatë, ai vazhdoi t’i bindej Zotit, duke i besuar atij për të ardhmen.

     6. Ti ke burimin më të fuqishëm në dispozicion: Lutjen

Ankthi sulmon mendjet tona, por tek Filipianët 4: 6-7, fjala e Zotit thotë: Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. Dhe paqja e Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Kthejini shqetësimet tuaja në lutje, duke ditur se Zoti përgjigjet me atë që është më e mira. Lërini rezultatet në duart e Tij dhe Ai do të sigurojë paqe për ty.

      7.Ne Ecim me Besim jo me Shikim

Ne nuk mund të ecim me besim dhe shqetësim njëkohësisht. Shqetësimi dëshiron të shohë. Besimi i beson së padukshmes.

      8.Ti kurrë nuk je vetëm

Dhimbja, telashet dhe trishtimi janë pjesë e jetës në këtë botë të rënë. Por në Psalmin 23, mbreti David shkroi: Edhe pse ec nëpër luginën më të errët, nuk do të kem frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Jezusi premton që do të jetë me ty deri në mbarim të botës.

     9.Jezusi shkatërroi armiqtë tanë

Jezusi e mundi Satanin, armikun tonë përmes Kryqit. Tek Kolosianët 2:15, Pali shkroi: Dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat, ua tregoi sheshit njerëzve, duke ngadhnjyer mbi ata në të.

 

 

 

Lutu për pastorin tënd!
Mbrojtja e fëmijëve nga virozat e stinës

Comments.

Currently there are no comments related to this article. You have a special honor to be the first commenter. Thanks!

Leave a Reply.

* Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>