Pasojat e zemërimit!

Mbajtja e zemërimit në jetën tonë nuk e përmbush vullnetin e Perëndisë; përkundrazi, na shkatërron neve dhe helmon të tjerët.

Fjalët e urta 19:19

Kur është hera e fundit që jeni zemëruar dhe si u përgjigjët? Ne të gjithë shqetësohemi në një moment ose në një tjetër—madje edhe vetë Perëndia ndjen zemërim. Megjithatë, për shkak se jemi njerëz, jo gjithmonë reagojmë në mënyrën më të mirë. Efesianëve 4:26 thotë: “Zemërohuni dhe mos mëkatoni”.

Një mënyrë se si mëkatojmë shpesh është duke mbajtur zemërim në zemër. Kur pakënaqësia zë vend në zemrën tonë, ajo shtrembëron mendimet dhe emocionet tona dhe na vjedh paqen. Atëherë ai hidhërim do të ndikojë në marrëdhëniet tona. Mund të themi fjalë lënduese, edhe për ata që nuk janë shkaku i zemërimit tonë. Ose mund të tërhiqemi duke u mbrojtur për të shmangur lëndimet në të ardhmen.

Ndërsa zemërimi mund të dëmtojë mirëqenien tonë personale dhe marrëdhëniet me të tjerët, ajo që është më serioze është se na pengon në marrëdhënien tonë me Zotin. Një qëndrim negativ e forcon zemrën tonë dhe ndikon në punën e Perëndisë brenda dhe nëpërmjet nesh. Zemërimi e pikëllon Perëndinë. Ati ynë dëshiron të na mbushë me gëzim dhe paqe, por zemrat e zemëruara na privojnë nga bekime të tilla.

A jeni duke mbajtur zemërim në zemrën tuaj? Hidhërimi mund të depërtojë aq thellë brenda shpirtit tuaj, saqë mund të mos e kuptoni se është atje. Ndjenja e zemërimit herë pas here është normale, por kapja pas negativitetit është shkatërruese. Kërkojini Perëndisë të zbulojë çdo pakënaqësi të fshehur. Dorëzojini ato tek Ati  dhe merrni pasuritë e Krishtit.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Dr Charles Stanley

Dr. Charles Frazier Stanley është Pastor Emeritus i Kishës së Parë Baptiste në Atlanta, Georgia, pasi shërbeu si pastor i lartë për 51 vjet. Ai është themeluesi dhe presidenti i In Touch Ministries, i cili transmeton gjerësisht predikimet e tij përmes televizionit dhe radios.


Free!

REGJISTROHUNI