Nga:

Ndikimi i fjalëve…

A ke ndaluar ndonjëherë të vlerësosh ndikimin e mënyrës tënde të komunikimit? Një fjalë e kujdesshme, inkurajuese, një koment i bërë prerazi, një vështrim i dhembshur  ose një koment i pakujdesshëm, një vërejtje e pasjellshme… çfarë u komunikojnë këto në të vërtetë atyre që janë më afër teje?

 

Fjalët e tua kanë potencialin për t’i dhënë jetë, ose vdekje zemrës së tjetrit. Fjalët e tua, bashkë me qëndrimet e nënkuptuara, do t’i ndërtojnë të tjerët, ose do t’i rrënojnë, do t’i forcojnë në Zotin, ose do t’ua dobësojnë besimin.

Vdekja dhe jeta janë nën pushtetin e gjuhës; ata që e duan do të hanë frytet e saj. (Fjalët e Urta 18:21)

Udhëzime për komunikimin e frytshëm

Komunikimi i mirë në marrëdhënie ka këto tre karakteristika bazë.

 1. Ngrohtësi — përcjellja e pranimit dhe e mirësjelljes
 2. Vërtetësi – të mos kesh asnjë plan të fshehtë
 3. Njëjtësim – vendosja e vetes në rrethanat e tjetrit

Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës, që t`u japë hir atyre që dëgjojnë.(Efesianëve 4:29)

“Dhjetë Urdhërimet” e komunikimit të Perëndishëm

 1. Fjalët e tua duhet të jenë sinqerta. (Fjalët e Urta 12:22)
 2. Fjalët e tua duhet të jenë të kënaqshme për Perëndinë. (Psalmi 19:14)
 3. Fjalët e tua duhet të japin jetë. (Fjalët e Urta 18:21)
 4. Fjalët e tua duhet të jenë inkurajuese. (1 Thesalonikasve 5:11)
 5. Fjalët e tua duhet të jenë të hirshme. (Predikuesit 10:12)
 6. Fjalët e tua duhet të jenë të urta. (Fjalët e Urta 10:13)
 7. Fjalët e tua duhet të jenë të pakta. (Fjalët e Urta 10:19)
 8. Fjalët e tua duhet të jenë në kohën e duhur. (Fjalët e Urta 15:23)
 9. Fjalët e tua duhet jenë investim. (Fjalët e Urta 12:14)
 10. Fjalët e tua duhet të jenë të dashura. (1 Korintasve 13:1)
Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI