Lajmi Fundit
  prev next

  A ke ndaluar ndonjëherë të vlerësosh ndikimin e mënyrës tënde të komunikimit? Një fjalë e kujdesshme, inkurajuese, një koment i bërë prerazi, një vështrim i dhembshur  ose një koment i pakujdesshëm, një vërejtje e pasjellshme… çfarë u komunikojnë këto në të vërtetë atyre që janë më afër teje?

   

  Fjalët e tua kanë potencialin për t’i dhënë jetë, ose vdekje zemrës së tjetrit. Fjalët e tua, bashkë me qëndrimet e nënkuptuara, do t’i ndërtojnë të tjerët, ose do t’i rrënojnë, do t’i forcojnë në Zotin, ose do t’ua dobësojnë besimin.

  Vdekja dhe jeta janë nën pushtetin e gjuhës; ata që e duan do të hanë frytet e saj. (Fjalët e Urta 18:21)

  Udhëzime për komunikimin e frytshëm

  Komunikimi i mirë në marrëdhënie ka këto tre karakteristika bazë.

  1. Ngrohtësi — përcjellja e pranimit dhe e mirësjelljes
  2. Vërtetësi – të mos kesh asnjë plan të fshehtë
  3. Njëjtësim – vendosja e vetes në rrethanat e tjetrit

  Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës, që t`u japë hir atyre që dëgjojnë.(Efesianëve 4:29)

  “Dhjetë Urdhërimet” e komunikimit të Perëndishëm

  1. Fjalët e tua duhet të jenë sinqerta. (Fjalët e Urta 12:22)
  2. Fjalët e tua duhet të jenë të kënaqshme për Perëndinë. (Psalmi 19:14)
  3. Fjalët e tua duhet të japin jetë. (Fjalët e Urta 18:21)
  4. Fjalët e tua duhet të jenë inkurajuese. (1 Thesalonikasve 5:11)
  5. Fjalët e tua duhet të jenë të hirshme. (Predikuesit 10:12)
  6. Fjalët e tua duhet të jenë të urta. (Fjalët e Urta 10:13)
  7. Fjalët e tua duhet të jenë të pakta. (Fjalët e Urta 10:19)
  8. Fjalët e tua duhet të jenë në kohën e duhur. (Fjalët e Urta 15:23)
  9. Fjalët e tua duhet jenë investim. (Fjalët e Urta 12:14)
  10. Fjalët e tua duhet të jenë të dashura. (1 Korintasve 13:1)
  Dhurata e shpresës...
  Zbulimi i një sekreti . . .

  Comments.

  Currently there are no comments related to this article. You have a special honor to be the first commenter. Thanks!

  Leave a Reply.

  * Your email address will not be published.
  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>