Krishti Në Ju, Shpresë Lavdie

Të cilëve Perëndia deshi t’ua bëjë të njohur cilat ishin pasuritë e lavdisë së këtij misteri ndër johebrenjtë, që është Krishti në ju, shpresë lavdie, – KOLOSIANËVE 1:27

Lexoni më tej

Dashuri e Vendosur!

Hekuri mpreh hekurin, kështu njeriu mpreh fytyrën e shokut të tij. – FJALËT E URTA 27:17 Të gjithë ne kemi njerëz në jetën tonë që janë si letër

Lexoni më tej

Më Shumë Gëzim

Një zemër e gëzuar është një ilaç i mirë, por një frymë e dërrmuar i than kockat. –FJALËT E URTA 17:22 Kuptimi im për gëzimin është që ai

Lexoni më tej

Ti Nuk Je Një Dështim!

Dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat, ua tregoi sheshit njerëzve, duke ngadhënjyer mbi ata në të. – KOLOSIANËVE 2:15 Njerëzit që kanë qenë të abuzuar, refuzuar ose

Lexoni më tej

Rrënjë e Hidhur

Duke u kujdesur fort që askush të mos mbetet pa hirin e Perëndisë dhe se mos mbijë ndonjë rrënjë e hidhur dhe t’ju turbullojë dhe me anë të

Lexoni më tej

Mos e Humb Veten Tënde

Kush do të gjejë jetën e vet, do ta humbasë; por ai që do të humbasë jetën e vet për hirin tim, do ta gjejë përsëri. MATEU 10:39

Lexoni më tej

Pa u Shtirur!

Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to.

Lexoni më tej

Përtej gjithçkaje

Perëndia bëri që Danieli të gjejë hir dhe dhembshuri… DANIELI 1:9 Historia e Danielit dhe fëmijëve hebraikë që gjejnë favor me mbretin babilonas mund të jetë një histori

Lexoni më tej

Përballu Me Të Vërtetën

Atëherë Jezusi u tha judenjve që besuan në të: ‘’Nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi; do ta njihni të vërtetën

Lexoni më tej

Zoti Është Gjithmonë i Mirë

Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave, pranë së cilit nuk ka ndërrim

Lexoni më tej