Nga:

Jini njerëz bujarë!

Ne mund të jemi njerëz bujarë, sepse Perëndia premton të plotësojë të gjitha nevojat tona.

Fjalët e urta 11:24-28

Perëndia është Dhënës dhe jep me mirënjohje, ndaj le  ta imitojmë Atë. Ndërsa Ai na siguron nevojat tona  dhe pasuri materiale, ne bëhemi kanale nëpërmjet të cilave Ai bekon të tjerët dhe kryen punën e Tij në tokë. Të bëhesh një person bujar fillon me të menduarit biblik:

  • Kujtoni mirësinë dhe dashurinë e Atit tonë qiellor, të cilat e shtynë Atë të dërgonte Birin e Tij të vdiste në vendin tonë. Ai e bëri këtë për të na siguruar pasuritë e jetës së përjetshme.
  • Pranoni se Perëndia zotëron të gjitha burimet e botës dhe çdo gjë që keni është një dhuratë nga dora e Tij.
  • Hiqni dorë nga kontrolli i pasurive tokësore. Pastaj besojini Zotit që t’i plotësojë nevojat tuaja dhe ndajeni me bujari.
  • Kuptoni se Kisha është një mjet jo vetëm për përhapjen e Ungjillit, por edhe për të ndihmuar nevojtarët dhe për të mbështetur ata që janë në shërbesë.
  • Investoni kohën, talentin dhe thesarin tuaj në mbretërinë e Perëndisë.

Si ndjekës të Krishtit, ne duhet t’i japim besnikërisht kishës lokale dhe atyre në nevojë. Duke i ofruar bujarisht Zotit një pjesë të gjithçkaje që Ai na ka dhënë, ne do të përjetojmë gëzim, paqe dhe siguri të vërtetë. Këto bekime kanë vlerë shumë më të madhe se çdo gjë që bota materiale ofron.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI