Tre komponentë të rëndësishëm për një martesë të shëndetshme!

Sipas Martin Luterit, Zoti krijoi tre institucione kryesore: martesën, shërbesën e Fjalës dhe shtetin. Luteri vazhdoi duke thënë se ” ashtu si në rendin kronologjik po ashtu edhe në rëndësi, martesa paraprin shërbesën e Fjalës së Perëndisë dhe shtetin”. E megjithatë, shumë njerëz sot përpiqen ta konsiderojnë martesën si në një shpikje njerëzore. Por Shkrimi na thotë se martesa u krijua nga Perëndia.

Le të shqyrtojmë komponentët e një martese të qëndrueshme dhe të shëndetshme. Imagjinojeni martesën tuaj si një stol me tre këmbë, dhe të tre këmbët janë vetëmohimi, falja dhe komunikimi. Pa njërën nga këmbët, stoli do mënjanohet dhe ju do të rrëzoheni. Një martesë e mirë ka nevojë për të tre komponentët që të jetë e ekuilibruar dhe e fortë. Sot do të shikojmë këmbën e parë – vetëmohimin.

Ne jetojmë në një botë të përqendruar te vetja, dhe ky përqendrim tek vetja po shkatërron martesat. Koncepti i “shikimit të numrit një” po krijon ndarje midis burrit dhe gruas. Por Pali na thotë: “Mos bëni asgjë për rivalitet as për mendjemadhësi, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten.” (Filipianëve 2:3).

Papjekuria dhe egoizmi na thonë të përqendrohemi në dëshirat tona, rehatinë dhe vetë-mbrojtjen, por pjekuria na bën të përqendrohemi në nevojat e bashkëshortit tonë. Pjekuria është çelësi i vetëmohimit.

Dashuria vetëmohuese manifestohet në mirësi. Ajo fokusohet në mendimet, ndjenjat dhe nevojat e personit tjetër. Një dashuri vetëmohuese bën sakrifica pa mbajtur shënime se kush ka kontribuar më shumë në martesë. Ajo lë mënjanë kokëfortësinë egoiste për gatishmërinë për t’iu nënshtruar njëri-tjetrit.

Ndërsa vetëmohimi bie ndesh me shumë nga mësimet e botës për ambicien personale, vetëvlerësimin dhe mbrojtjen e vetvetes, dashuria vetëmohuese është një komponent jetik për një martesë të shëndetshme.

Lutje: Atë, na ndihmo të jemi të pjekur në martesat tona, duke shfaqur dashuri vetëmohuese ndaj bashkëshortit për çdo ditë. Na ndihmo të vendosim nevojat, ndjenjat dhe mendimet e bashkëshortit mbi nevojat tona. Në emër të Jezusit lutem. Amen.

“Mos bëni asgjë për rivalitet as për mendjemadhësi, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten.Mos mendojë secili për interesin e vet, por edhe atë të të tjerëve. ” (Filipianëve 2:3-4).

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Dr Michael Youssef

është themeluesi dhe presidenti i ‘Leading The Way with Dr. Michael Youssef’, një shërbesë mbarë botërore që drejton ata që jetojnë në errësirë shpirtërore të zbulojnë dritën e Krishtit përmes medias dhe shërbesës në terren. Programet e tij të përjavshme televizive dhe programet e përditshme radiofonike transmetohen më shumë se 4000 herë në javë në 24 gjuhë në më shumë se 190 shtete. Ai është themeluesi i kishës së apostujve në Atlanta, Giorgia.

Dr. Youssef lindi në Egjipt, jetoi në Liban dhe Australi përpara se të vendosej në SHBA, në vitin 1984. Ai është autori i 30 librave, përfshirë dhe më të fundit, Zot më thuaj se çfarë të bëj. Ai dhe bashkëshortja e tij banojnë në Atlanta dhe kanë katër fëmijë të rritur.


Free!

REGJISTROHUNI