Koha për të vendosur!

Pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Fjalët e Urta 3:6 Ishte fundi i garës; dukej dhe vija e finishit.

Lexoni më tej