Më në fund unë shoh arsyen

  “Nëna ime gjithmonë më fliste për Zotin. Kisha një ide se Perëndia ishte i madh dhe i mirë por me kalimin e kohës pashë më shumë gjëra

Lexoni më tej