Këmbe të papastra | Laura MacCorkle | Pashka 2020

Këmbe të papastra nga Laura MacCorkle Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri-tjetrin; sikurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri-tjetrin. Prej

Lexoni më tej