Lajmi Fundit
  prev next

  Është e mahnitshme të shikojmë se sa pak dimë për veten. Perëndisë i duhet të na bëjë të kalojmë përmes shumë dështimesh për të nxjerrë në dritë krenarinë e përqendruar tek vetja, e cila gjendet e fjetur në skutat e karakterit tonë.

  Mënyra e vetme në të cilën mund të bëjmë diçka të vlefshme për Perëndinë është duke iu përgjigjur me mprehtësi zhgënjimeve tona.

   

  Mprehtësia na çon tek e vërteta dhe e vërteta e largon krenarinë tonë, e gjitha kjo për qëllimin e Tij që të na japë formë sipas shëmbëlltyrës së Birit të Tij!

  Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet. Duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri. Dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plotë, pa asnjë të metë.” (Jakobi 1:2–4)

  Shkaku kryesor që sjell dështim

  Shkaku i dështimit në karakter është mëkati i krenarisë.

  • I preokupuar rreth mendimit të të tjerëve (Gjoni 12:43)
  • Duke refuzuar këshilla të mençura (Fjalët e Urta 15:22)
  • Duke shpërfillur fuqinë e lutjes (Jakobi 4:2)
  • Duke u mbështetur tek përpjekjet e tua (Galatasve 3:3)
  • Duke pritur lavde dhe njohje personale (Luka 14:11)

  Shkalla e suksesit

  Kujtoji dështimet e tua — Shkruaje çdo situatë në të cilën ke dështuar. (Zbulesa 2:5)

  Pendohu përmes pikëllimit të Perëndishëm — Mëso që pikëllimi i perëndishëm çon në një rritje më të thellë. (2 Korintasve 7:10)

  Prano faljen nga Perëndia — Dije që liria gjendet vetëm përmes pranimit të faljes nga Perëndia. (Psalmi 31:1–2)

  Reago ashtu siç duhet , kur ndihesh i thyer — Dije që përulësia e prek zemrën e Perëndisë. (Psalmi 51:17)

  Kuptoje qëllimin e Perëndisë — Perëndia i përdor sprovat, që të të rrisë. (Psalmi 119:71)

  Kupto nevojën, që ke për Krishtin — Dije që pa Krishtin, nuk mund të bësh gjë.  (Gjoni 15:5)

  Refuzo të heqësh dorë — Reago si duhet ndaj dështimeve të tua për të ndërtuar kështu qëndrueshmërinë. (Filipianëve 3:13–14)

  Përpiqu të ngushëllosh të tjerët — Ndihmoji të tjerët, që ta shikojnë dështimin nga këndvështrimi i Perëndisë.  (2 Korintasve 1:3–4)

  Mbështetu tek Perëndia 

  •  Le të jetë fryma jote e përulur përpara Perëndisë dhe të tjerëve. (1 Pjetrit 5:6)
  • Lëri në duart e Perëndisë frikën dhe shkatërrimin. (1 Pjetrit 5:7)
  • Mbylle Satanin jashtë derës së mendjes tënde. (1 Pjetrit 5:8)
  • Mëso bashkësinë e ëmbël të vuajtjeve të të krishterëve. (1 Pjetrit 5:9)
  • Kërko që Perëndia i hirit të të rimëkëmbë.  (1 Pjetrit 5: 10)

  “Përuluni, pra, nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t`ju lartësojë ne kohën e duhur, dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju.” (1 Pjetrit 5:6–7)

   

  I lirë për të qenë gjithçka që Perëndia të krijoi për të qenë ...
  Juria më e fortë...

  Comments.

  Currently there are no comments related to this article. You have a special honor to be the first commenter. Thanks!

  Leave a Reply.

  * Your email address will not be published.
  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>