Si të mund të ripajtohemi sërish?

Sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia, dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të tij, duke fituar pas, me anë të tij, të gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe si dhe ato që janë në qiejt. – Kolosianëve 1 : 19-20

Si njerëz kemi nevojë për shumë pajtim.  Pajtimi është një koncept i bukur dhe lehtësues i cili bën të mundur bashkimin e gjërave së bashku dhe të korrigjuara. Burrat dhe gratë kanë nevojë për shumë pajtim; po ashtu dhe vëllezërit e motrat që nuk kanë folur për dekada të tëra. Në aspektin më të gjërë, kombet, komunitetet dhe popujt kanë nevojë për këtë lloj shërimi gjithashtu. E thënë thjesht, i gjithë krijimi rënkon për t’u ribashkuar sërish.

Nevoja jonë e parë dhe më kryesorja është të pajtohemi me Perëndinë. Mëkati ynë, mëkati im, shkaktoi ndarje nga Perëndia, një marrëdhënie e lënë përgjysëm. Por Zoti më donte, Ai në fakt nuk reshti kurrë së dashuri mua e ty, madje dhe gjithë krijimin e Tij të rënë. Libri i Kolosianëve, kapitulli i 1-rë na thotë se të gjitha gjërat, si në tokë dhe në qiell, u pajtuan nga gjaku i Jezusit i derdhur mbi kryq.

Por jo vetëm kaq. Libri i Efesianëve thotë se Jezusi pajton popujt e ndarë. Kryqi, thotë Mark Roberts, “prek çdo lloj ndarjeje midis popujve, dhe  çdo lloj armiqësie. Për shkak se e gjithë dis’harmonia njerëzore, përfshirë padrejtësinë dhe ndarjen racore, është  si  rezultat i mëkatit, Krishti  bëri një rrugë për pajtim dhe paqe  midis të gjithë popujve kur gozhdoi mëkatin në kryq.

Vetëm kur  të jemi gati të kërkojmë falje për mëkatin tonë  me anë të Jezusit, mund të ndodhë pajtimi – me Perëndinë dhe me njëri-tjetrin, në çdo lloj niveli.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Bonnie Sala

Bonnie Sala është presidente e shërbesës Guidelines. Ajo është autore e meditimeve Fillo nga e Para, meditime të cilat frymëzohen nga mëngjeset e saj të hershme kur kalon kohën personale me Jezusin dhe Fjalën e Tij. Ky program transmetohet në radiot në Amerikë por edhe në Filipine, Singapor dhe Afrikë. Ajo është një folëse ndërkombtare në konferenca të ndryshme.


Free!

REGJISTROHUNI