Rruga për një jetë të lirë dhe të pastër!

Po t`i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. – 1 e Gjonit 1:9

Para se Hollywoodi të xhirojë një film, ka shumë punë që duhen bërë përpara se kamerat të filmojnë. Duhet të ndizen dritat, të hartohet një plan për në skenë dhe kamerat të vendosen në vendet e duhura, në mënyrë që çdo gjë të jetë  perfekte. Njerëzit e quajtur “asistentë” bëjnë gjithë punën përgatitore në vend të yjeve të kinematografisë.  Çdo gjë është gati për ta që të shfaqen për aksion! Asistenti është thjesht një zëvendësues për aktorin, por që bën punën e vërtetë.

Priftërinjtë në Dhiatën e Vjetër në Bibël  ishin pak a shumë si asistentët. Ditë pas dite, ofronin flijime për shlyerjen  e mëkateve të njerëzve ndërsa prisnin Shpëtimtarin  e premtuar, i cili do ti falte vetë mëkatet. Ai nuk do të kishte nevojë për asistent, por do të paguante vetë borxhin e mëkatit , një herë e mirë. Sakrificat e priftërinjve thjesht sa e mbulonin mëkatin, por Jezusi e pagoi vetë atë borxh, një herë e përgjithmonë për gjithë njerëzimin.

Çfarë do të thotë për mua që borxhi i mëkatit tim është paguar? Do të thotë, se kur dështoj në shenjtëri, egoizmin tim të dëshpëruar dhe krenarinë time ia dorëzoj me anë të rrëfimit Jezusit  dhe ai e largon turpin tim. Për shkak se Ai  vdiq  dhe u ringjall, unë jam e falur njësoj sikur të mos kisha mëkatuar kurrë. Jam e pastër dhe e lirë – dhe ju mund të jeni gjithashtu. Dorëzojini  përpjekjet tuaja tek Jezusi dhe merrni jetën e re  që Ai ju ofron.  

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Bonnie Sala

Bonnie Sala është presidente e shërbesës Guidelines. Ajo është autore e meditimeve Fillo nga e Para, meditime të cilat frymëzohen nga mëngjeset e saj të hershme kur kalon kohën personale me Jezusin dhe Fjalën e Tij. Ky program transmetohet në radiot në Amerikë por edhe në Filipine, Singapor dhe Afrikë. Ajo është një folëse ndërkombtare në konferenca të ndryshme.


Free!

REGJISTROHUNI