Qëllimi më i madh i Bekimeve

Perëndia dëshiron të punojë nëpërmjet jush për të ndikuar në jetën e të tjerëve.

Psalmi 67:1-7

Është natyra e Zotit të bekojë. Megjithatë, ne duhet të kuptojmë se qëllimi i Tij përfundimtar përfshin shumë më tepër sesa thjesht lumturinë, mbrojtjen dhe prosperitetin tonë. Në fakt, nuk është kurrë qëllimi i Zotit që bekimet e Tij të përfundojnë me ne. Përkundrazi, Ai dëshiron që ato të rrjedhin te të tjerët si pjesë e planit të Tij për të gjithë tokën.

Siç mund ta shohim në Psalmin e sotëm, Zoti na bekon që shpëtimi, rrugët dhe drejtësia e Tij të jenë të njohura për të gjithë (v. 1-4, 7). Ai vepron gjithmonë me këtë pamje të madhe në mendje – edhe kur punon personalisht në jetën tonë individuale.

Zbulesa e kësaj të vërtete duhet të na mbushë me një ndjesi të mrekullueshme përulëse. Çdo besimtar ka një rol në ndihmën e të tjerëve që të njohin dhe kuptojnë të vetmin Zot të vërtetë. Çdo bekim që Ai jep jo vetëm që na sjell dobi neve personalisht, por synon gjithashtu të ndihmojë të tjerët.

Megjithatë, duhet të kemi parasysh se Zoti ndonjëherë nuk na i jep gjërat që duam, sepse ato nuk kontribuojnë në qëllimin e Tij më të lartë. Por nëse jemi të gatshëm t’i nënshtrohemi planeve të Tij, do të pozicionohemi për t’u përdorur  më shumë nga Ai.

Kur Zoti ju bekon, Ai jo vetëm që po bën diçka për ju; Ai gjithashtu po bën diçka brenda dhe nëpërmjet jush për të ndikuar në jetën e të tjerëve. Pyete Perëndinë se si mund t’i përdorësh bekimet e Tij për t’i drejtuar njerëzit drejt Tij.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Dr Charles Stanley

Dr. Charles Frazier Stanley është Pastor Emeritus i Kishës së Parë Baptiste në Atlanta, Georgia, pasi shërbeu si pastor i lartë për 51 vjet. Ai është themeluesi dhe presidenti i In Touch Ministries, i cili transmeton gjerësisht predikimet e tij përmes televizionit dhe radios.


Free!

REGJISTROHUNI