Nga:

Projektimi i brendshëm … nga Perëndia

A e di se Bibla flet edhe mbi mobilimin e shtëpisë tënde? Shkruesi i Fjalëve të urta ka thënë” Shtëpia ndërtohet me dituri dhe bëhet e qëndrueshme me maturi. Me dijen mbushen dhomat me lloj-lloj të mirash të çmueshme dhe të pëlqyeshme.”( Fjalët e Urta 24:3-4)

Më lejo të përsëris pjesën e fundit: “Me dijen mbushen dhomat me lloj-lloj të mirash të çmueshme dhe të pëlqyeshme.”

thesaret e vlerave të Krishtera- morali që do të doje t’u përçoje fëmijëve të tu.  Thesaret e mrekullueshme të vlerave të  Krishtera  janë shumë më të çmueshëm se çfarëdolloj objekti antik e me vlerë që mund të posedoni.

Si mund të jemi të sigurt që shtëpitë tona janë mbushur me vlera të Krishtera? Për këtë na nevojitet  “ Projektimi hyjnor i Perëndisë.”  Çdo prind transmeton tek fëmija i tij, një lloj sistemi vlerash, qoftë ky pozitiv apo negative.  Ajo çfarë ne dëshirojmë, është që t’u mësojmë fëmijëve tanë një sistem Biblik të vlerave, e për këtë na nevojitet një plan.

Ky plan duhet të ketë dy elementë- së pari, një listë specifike të vlerave të shkruara në bardhë e zi, mbi të cilat ti dhe partneri yt bini dakord që janë të rëndësishme, e së dyti, shkruani mënyrat sesi do të arrini që t’i transmetoni këto vlera. Më lejo që të sugjeroj disa.

Më së pari, përfshirja në kishë- por mos lini gjithçka vetëm  në kishë. U mësoni fëmijëve tuaj Biblën në shtëpi, sidomos duke i nxitur ata që t’i mbajnë mend  përmendësh shkrimet.  Lutja së bashku në familje është po kaq e rëndësishme. Gjithashtu bëj ç’të mundesh për të pasur materiale të Krishtera që do të ndihmojnë fëmijën tënd, të tilla si librat, Cd, DVD, e muzikë të mirë; këto janë mjete që do të ndihmojnë. Më pas sigurohu që fëmija yt ka mjaftueshëm miq të Krishterë që do ta mbështesin atë.  Nëse është e nevojshme sill fëmijë në shtëpi që jetojnë në të njëjtën lagje në mënyrë që të shpenzojnë kohë së bashku.

Shtëpia jote duhet të jetë vendi më i ngrohtë, më i lumtur dhe më i dashur në botë sepse Jezusi është aty.  Ajo është një fole për të ushqyer këta fëmijë të çmuar që Perëndia të ka dhënë ty. Po sikur t’i shtonit disa vlera të reja të Krishtera shtëpisë suaj?

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI