Nga:

Probleme të mundshme me borxhin

Shenjat e problemeve të mundshme me borxhin

Përpara se të skllavërohesh nga borxhet, do të ishte zgjuarsi të shikoje zakonet negative që mund të kesh krijuar tashmë e të fillosh të ndryshosh mënyrën se si i trajton paratë. Nëse i përgjigjesh me po ndonjërës prej pyetjeve të mëposhtme, ti mund të kesh një problem me borxhin.

 

  • A paguan vetëm minimumin e gjendjes së kartës së kreditit?
  • A merr para parapagim nga kartat e kreditit për të paguar për shpenzime të tjera?
  • A e pranon që nuk ke llogari kursimi ku të grumbullosh vazhdimisht para?
  • A i përdor kursimet për të paguar faturat e kartës së kreditit?
  • A dërgon pagesat mbas datës së caktuar?
  • A e shmang hapjen e letrave që të vijnë?
  • A vë para në bankë pasi i ke paguar faturat?
  • A pret deri në minutën e fundit për t’ipaguar taksat?
  • A ke konflikte familjare për paratë?

“Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri-tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e ka përmbushur ligjin.” (Romakëve 13:8)

“A do jem i pasur nëse ndjek parimet financiare të Perëndisë për menaxhimin e parasë?”

Perëndia nuk garanton se do jesh i pasur. Ai ka arsye të ndryshme pse e lejon varfërinë në botë dhe pse i jep pasuri atyre që nuk e nderojnë Atë. Por Perëndia na jep shumë parime në Bibël për të na ndihmuar të bëhemi të mençur në lidhje me çështjen e parasë. Së fundi, ne duhet të besojmë që nga sovraniteti i Tij, Ai ka kontrollin mbi të gjitha gjërat, duke e ditur se Ai ka një plan dhe një qëllim, edhe në atë që mundtë duket e padrejtë.

“I pasuri dhe i varfëri kanë këtë të  përbashkët: të dy i ka bërë Zoti.” (Fjalët e Urta 22:2)

“Shumë nga shëmbëlltyrat që Jezusi tregoi kishin të bënin me menaxhimin e parave. Përse Jezusi e lidhi ngushtë gjendjen tone shpirtërore me financat?” Gjashtëmbëdhjetë nga tridhjetë e tetëshëmbëlltyrat, kanë lidhje me marrëdhënien midis parasë dhe motivimit tonë shpirtëror. Pse? Mbase sepse dy mëkatet kryesore të idhujtarisë dhe lakmisë janë të lidhura ngushtë me dashurinë ndaj parasë.

“Sepse këtë e dini, që asnjë kurvar, ose i papastër ose lakmitar, i cili është idhujtar, nuk ka ndonjë trashëgim në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë.” (Efesianëve 5:5)”

Nëse dëshironi më tepër informacion për këtë temë kontaktoni Qendrën e këshillimit “Çelësi Im” një shërbesë e Radio 7 në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare Shpresë për zemrën. Misioni i saj është “të japim një këshillim biblik që rinovon mendjet, shëron zemrat, dhe u sjell shpresë të lënduarve, si edhe të fuqizojmë të tjerë për të bërë të njëjtën gjë.”

Na kontaktoni në qender_keshillimi@yahoo.com, P.O.BOX 29 14 Tiranë

 

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI