Lajmi Fundit
prev next

Nëse lutemi si Jezusi, do t’i japim përparësi dëshirave të Perëndisë mbi tonat.

Mateu 6:9-15

Gjysma e parë e lutjes së Zotit është e përqëndruar tek Zoti, kurse në pjesën e dytë, Jezusi trajton nevojën që ne kemi për ushqim, falje dhe mbrojtje të përditshme. Vini re se fjalët e Tij janë të përqëndruara te Ati, i cili është siguruesi i të trejave.

Bukën e përditshme na jep sot. Zoti është burimi i gjithçkaje që na nevojitet – qoftë fizike, materiale, emocionale apo dhe shpirtërore (Filip. 4:19). Sa herë i kërkojmë Atij të sigurojë për  nevojat tona bazë, jemi duke pranuar  varësinë tonë të plotë ndaj Tij dhe po besojmë në sigurimin e Tij të mjaftueshëm për çdo ditë.

Na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim edhe ne fajtorëve tanë. Kjo pjesë e lutjes ka për qëllim të garantojë që gjithçka është e drejtë jo vetëm mes nesh dhe Atit, por edhe mes nesh dhe njerëzve të tjerë. Meqenëse Zoti i fali mëkatet tona, vullneti i Tij është që edhe ne t’i falim të tjerët.

Mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga  i ligu. Lutja jonë është që Zoti të na mbrojë nga rënia në tundim dhe ne e nderojmë Atë duke jetuar një jetë me drejtësi.

E gjithë kjo lutje është e përqendruar tek Ati ynë qiellor. Ai na mëson të adhurojmë, të nënshtrohemi dhe të mbështetemi plotësisht tek Ai për çdo lloj nevoje.

Një shtëpi model e ndërtuar prej lutjes!
Si ndikon lutja në marrëdhëniet tona?

Comments.

Currently there are no comments related to this article. You have a special honor to be the first commenter. Thanks!

Leave a Reply.

* Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>