Kush është Mjeshtri juaj?

Nëse mendoni se mund të jetoni një jetë të perëndishme me forcën tuaj, e keni shumë gabim. Edhe pse luajmë një rol të rëndësishëm në proçesin e shenjtërimit dhe jemi të urdhëruar t’i bindemi Zotit, ne nuk mund të bëhemi si Krishti pa u varur plotësisht në Vetë Krishtin. Prandaj, duhet t’i dorëzohemi plotësisht zotërisë tonë të ligjshëm dhe Mbretit më të dashur që kemi njohur ndonjëherë—Zotit Jezu Krisht.

Çdo person mbi faqen e dheut ka ose mëkatin ose Jezusin si zotërues të tij. Ka vetëm dy zgjedhje; nuk ka asnjë të tretë. Pyetja është kujt mjeshtër po i bindeni?

Skllavëria ndaj mëkatit iu zhyt në ndjenjën e fajita sa jeni në tokë dhe ndarje të përjetshme nga Perëndia përgjithmonë . Në të kundërt, skllavëria ndaj drejtësisë ju jep lirinë nga faji dhe turpi dhe ju garanton jetën e përjetshme. Nëse zgjidhni t’i shërbeni mëkatit, do të merrni përfundimisht pagën që meritoni – gjykimin. Por nëse zgjidhni t’i shërbeni Perëndisë, Ai do t’ju japë dhuratën që nuk mund ta fitoni kurrë vetë – jetën e përjetshme.

Nëse jeni besimtar në Jezu Krishtin, dhurata më e madhe që mund t’i bëni vetes është të kujtoni sot se kujt i shërbeni. Ti je skllav i drejtësisë; dhe i përkisni familjes së Zotit. Mund të gjesh hir për të jetuar sipas identitetit tënd të blerë nga gjaku!

Lutje: “Më heto, o Perëndi,… dhe shiko në se ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq nëpër rrugën e përjetshme.” (Psalmi 139:23-24). Lutem në emër të Jezusit. Amen.

” Por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bëtë shërbëtorë të Perëndisë keni për frytin tuaj shenjtërimin dhe për fund jeta e përjetshme.” (Romakëve 6:22).

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Dr Michael Youssef

është themeluesi dhe presidenti i ‘Leading The Way with Dr. Michael Youssef’, një shërbesë mbarë botërore që drejton ata që jetojnë në errësirë shpirtërore të zbulojnë dritën e Krishtit përmes medias dhe shërbesës në terren. Programet e tij të përjavshme televizive dhe programet e përditshme radiofonike transmetohen më shumë se 4000 herë në javë në 24 gjuhë në më shumë se 190 shtete. Ai është themeluesi i kishës së apostujve në Atlanta, Giorgia.

Dr. Youssef lindi në Egjipt, jetoi në Liban dhe Australi përpara se të vendosej në SHBA, në vitin 1984. Ai është autori i 30 librave, përfshirë dhe më të fundit, Zot më thuaj se çfarë të bëj. Ai dhe bashkëshortja e tij banojnë në Atlanta dhe kanë katër fëmijë të rritur.


Free!

REGJISTROHUNI