Nga:

Kur problemet vijnë….

Mendoni për një rrethanë në jetën tuaj që do ta ndryshonit nëse mundeni. Pavarësisht nëse është një vështirësi apo dëshirë e paplotësuar, në mënyrë që të jesh i kënaqur, duhet të pranosh që situata është lejuar nga Zoti, edhe nëse Ai nuk e ka shkaktuar atë.

 

Kur përballesh me gjëra të tilla në jetën tënde, thjesht lutu: “Zot, unë zgjedh ta pranoj këtë sikur të vijë nga Ti. Po zgjedh të shikoj drejt Teje“. Atëherë ti mund të pushosh në dijeninë që ti je fëmija i Tij. Në vend që të ndihesh viktimë e rrethanës tënde, ti e di që je kujdesur dhe udhëhequr nga Ati yt sovran.

Gjithashtu ndihmon shumë kur i nënshtrohesh plotësisht Zotit. Kjo nuk do të thotë t’i afrohesh Zotit në mënyrë të sinqertë dhe të thuash: “Epo, Zot, unë vetëm dua të të falënderoj për këtë!” Jini të sinqertë dhe pranoni, “Kjo është e dhimbshme dhe nuk më pëlqen. Por unë zgjedh të të nënshtrohem ty  sepse ti je i besueshëm dhe i dashur. Unë zgjedh të tërheq nga forca jote për gjithçka që kam nevojë”.

Nëse e bën këtë, shqetësimet e tua do të humbasin fuqinë e tyre.

A i besoni Romakëve 8:28?

“Dhe ne e dimë se të gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij”.

Nëse e bëni këtë, ju mund t’i besoni Zotit, duke e ditur se Ai ka interesin tuaj më të mirë në zemër, do të kujdeset për ju dhe nuk do të largohet kurrë nga ana juaj. Kur i përqafoni këto të vërteta, jeni në rrugën tuaj të kënaqësisë tek Jezusi.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI