Nga:

Ia vlen të përpiqesh…

 

Ai që ka miq të mirë është i pasur. Ne të gjithë kemi nevojë për miq, me të cilët të ndajmë gëzimet dhe dhimbjet tona, kohët argëtuese dhe kohët kur përjetojmë lëndime të thella. Megjithatë, zhvillimi dhe vazhdueshmëria e një miqësie kërkon përpjekje.

 

 

Një miqësi e ngushtë kërkon komunikim të fortë, sinqeritet, besim dhe respekt reciprok. Mënyra se si ne i ndërtojmë miqësitë tona do të vendosë nëse ato miqësi do të na ndihmojnë ose do të na lëndojnë.

Hekuri mpreh hekurin, kështu njeriu mpreh fytyrën e shokut të tij(Fjalët e Urta 27:17).

Miqësia është një marrëdhënie reciproke e pëlqimit dhe e dashurisë ndërmjet dy njerëzve.  Miqësia është një emocion reciprok, i bazuar tek pëlqimi—tek dashuria (phileo). Fjala greqisht phileo do të thotë: “gëzimi i të qenurit bashkë, ndjenja të ngrohta.”

Një miqësi e përgjegjshme përfshin gjithashtu dashurinë agape. Fjala në greqisht agape do të thotë “një përkushtim për të kërkuar më të mirën për tjetrin” (edhe kur “tjetri” ka karakteristika që ty nuk të pëlqejnë).

Egoizmi: Një shkak i miqësisë së dështuar

 • Përbuzja e vetes — Të kesh një imazh të dobët për veten
 • Të paturit e vetes në qendër — I përpirë nga nevojat dhe dëshirat personale
 • Ndrojtja — I ndrojtur, jo rehat në vëmendjen e të tjerëve
 • Vetëmashtrimi — Jo i sinqertë në lidhje me faktet dhe ndjenjat
 • Vetëmbrojtja — Gjithmonë justifikues i veprimeve
 • Vetkeqardhja — Përqendrimi tek pikëllimi personal
 • Krenaria për veten — Perfeksionist
 • Vetëdrejtësia — Gjykues
 • Vetëshërbimi — Kontrollues dhe manipulues
 • Mjaftueshmëria me veten — Moscaktimi i një kohe cilësore për të ushqyer miqësitë

Gjëra që duhen bërë në miqësi

 • Kuptoje . . . Që ke nevojë për shokë të mençur. (Fjalët e Urta 13:20)
 • Kërko . . . Për të tjerë që kanë nevojë për një shok. (Filipianëve 2:4)
 • Kërkoji . . . Perëndisë që të të sjellë një shok besnik në jetë. (1 Gjonit 5:14)
 • Ji . . . I afrueshëm, duke u buzëqeshur të tjerëve. (Fjalët e Urta 15:13)
 • Folu . . . Të tjerëve me emër. (Gjoni 10:3)
 • Dëgjoji . . . Me vëmendje të tjerët. (Predikuesit 3:7)
 • Bëj . . . Komplimente të vërteta dhe inkurajoji të tjerët. (Fjalët e Urta 16:21)
 • Bëj . . . Pyetje të hapura. (Fjalët e Urta 20:5)
 • Ndihmoji . . . Të tjerët t’i artikulojnë ndjenjat e tyre. (Fjalët e Urta 27:9)
 • Kërko . . . Për thelbin e të vërtetës në kriticizmin e shokut tënd. (Fjalët e Urta 27:17)

 

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI