Nga:

Fëmijët janë bekim dhe dhuratë nga Zoti!

Nga fillimi deri në fund të Fjalës së Zotit, Zoti flet për rëndësinë dhe vlerën e fëmijëve. Për shkak se fëmijët janë të rëndësishëm për Zotin, fëmijët janë të rëndësishëm për ne. Ata janë dhuratë nga Zoti.

Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim.  Si shigjeta në duart e një trimi, kështu janë bijtë e rinisë”. (Psalmi 127:3-4)

 

Zoti e krijoi familjen dhe fëmijët janë një dhuratë nga Ai. Në fakt, Bibla thotë se pasardhësit janë një shpërblim nga Ai! Për shkak të kësaj, Zotit i intereson mënyra se si rriten dhe edukohen fëmijët. Bibla e thotë qartë se fëmijët duhen parë si bekim dhe jo si shqetësim.

Veprimi  i Jezusit duke marrë fëmijët në krahët e tij është regjistruar disa herë në Bibël. Ne mund të ndjekim shembullin e Jezuit duke i treguar një fëmije se ai ose ajo ka vlerë në sytë tanë dhe në sytë e Zotit.

Atëherë i sollën fëmijë të vegjël që të vinte duart mbi ata dhe të lutej, por dishepujt i qortuan.  Por Jezusi tha: “I lini fëmijët e vegjël të vijnë tek unë, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve. Dhe, mbasi vuri duart mbi ata, u nis që andej. (Mateu 19:13-15)

Fjala e Zotit gjithashtu përmban disa Shkrime të Shenjta për rëndësinë e mbrojtjes së fëmijëve. Jezusi na thërret të kujdesemi për fëmijët sepse janë të çmuar në sytë e Zotit. Në shumë kultura në të gjithë botën, fëmijët shpesh abuzohen, neglizhohen dhe hidhen poshtë. Ato mund të shiten për përfitim ose të shiten si skllevër për të punuar në kushte të tmerrshme.

Por Jezusi i ka vendosur  fëmijët në krahët tanë të mbrojtjes.

Ruhuni se përbuzni ndonjë nga këta të vegjël, sepse unë po ju them se engjëjt e tyre në qiej shohin vazhdimisht fytyrën e Atit tim, që është në qiej. (Mateu 18:10)

Zoti gjithashtu në Fjalën e Tij na udhëzon t’i kushtojmë vlerë mësimit të fëmijëve, që ta njohin dhe ta duan Atë.

Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde; do t’ua ngulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh.( Ligji i Përtërirë 6:6-7)

  • Fëmijët kanë nevojë për edukim dhe udhëzim.

Mësoji fëmijës rrugën që duhet të ndjekë, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. (Fjalët e urta 22:6)

Fëmijët kanë nevojë për një strukturë solide për të mbajtur në rregull edhe rritjen e tyre fizike, emocionale, sociale dhe shpirtërore.

  • Fëmijët kanë nevojë për disiplinë.

Korrigjo birin tënd, ai do të japë rehatinë dhe do t’i sigurojë kënaqësi shpirtit tënd. (Fjalët e urta 29:17)

Nuk ka dyshim, disiplinimi i fëmijëve është punë e vështirë. Ai kërkon që frytet e frymës – dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirësia, besnikëri, butësia dhe vetëkontrolli të aplikohen. Prindërit që i duan vërtet fëmijët e tyre do t’i disiplinojnë, siç bën Zoti me ne (Hebrenjve 12: 7). Jo ashpër, por butësisht me synimin për t’i udhëhequr ata në rrugët e Zotit. Bërë në këtë mënyrë, ata do të bëhen të rritur që përmbushin  vullnetin e Zotit për ta dhe kënaqin zemrën e Zotit dhe prindërve.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI