Nga:

Çdo gjë është e mundur me Perëndinë!

Vizionarët janë njerëz që shohin pamjen e madhe dhe nuk kanë frikë nga ndryshimi. Nuk qëndrojnë në vend dhe as refuzojnë të dalin nga zonat e tyre të rehatisë.

Ata që kanë mentalitetin “tregomë” lëvizin vetëm nëse shohin prova se ndryshimi është i mirë. Ata e përqafojnë vizionin nëse shohin prova dhe të jetë në  drejtimin e duhur. Pastaj ka nga ata që refuzojnë të ndryshojnë ose të mos përshtaten fare.

Izraelitët arritën në skajin e tokës që Zoti u kishte premtuar pas një udhëtimi të gjatë nga Egjipti. Udhëtimi ishte një proçes mësimi i bindjes dhe besimit. Tani ata ishin gati të hynin në tokë.

“Zoti i foli Moisiut, duke i thënë: “Dërgo njerëz të kqyrin vendin e Kanaanit që unë po u jap bijve të Izraelit. Do të dërgoni një nga çdo fis i etërve të tyre; të gjithë të jenë nga princat e tyre”. (Numrat 13:1-2).

Misioni ishte i thjeshtë: “për të parë si është vendi, në qoftë se populli që banon aty është i fortë apo i dobët, i pakët në numër apo i shumtë;” (v. 18). Pas dyzet ditësh vëzhgimi, dymbëdhjetë burrat u kthyen dhe raportuan për begati të pabesueshme dhe tokë pjellore.

Megjithatë, dhjetë prej tyre dhanë një raport të keq për shkak të qyteteve të fortifikuara. Vetëm dy, Joshua dhe Kalebi, mendonin ndryshe. Ajo që na duket e pamundur është e mundur për Perëndinë—pa marrë parasysh sa e frikshme është. A bëni pjesë në kategorinë “tregomë”, si shumica e skautëve të Moisiut? Dëshironi prova të plota  përpara se të bëni ndonjë ndryshim? Është më mirë të jesh si Joshua dhe Kalebi—vizionarë që mund të shihnin se me Perëndinë në anën e tyre nuk mund të dështonin.

Lutje: Zot, më ndihmo të jetoj i sigurt në Ty. Të të ndjek edhe kur të vijnë sprovat, duke kujtuar se Ti je sovran dhe se më do. Të të sjellë lavdi besimi im tek Ti dhe besnikëria jote e pandryshueshme ndaj meje. Lutem në emër të Jezusit. Amen.

“Në rast se Zoti kënaqet me ne, do të na çojë në këtë vend dhe do të na japë neve, “një vend ku rrjedh qumësht dhe mjaltë”.(Numrat 14:8).

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI