Bëjini të tjerët pjesë të gëzimit tuaj!

Këtë vit, le të mos zhytemi në kërkim të jetës së përsosur. Përkundrazi, le të jemi plot me gëzim për t’u treguar të tjerëve mrekullinë e dashurisë së Perëndisë.

Që nga ngjitja e Krishtit në qiell pothuajse 2000 vjet më parë, Perëndia ka zgjedhur të prekë zemrat nëpërmjet nesh, fëmijëve të Tij të bindur. Sot, është privilegji dhe përgjegjësia jonë e madhe t’u tregojmë të tjerëve madhështinë e dashurisë së Krishtit.

Për të qenë një vegël në duart e Shpenguesit tonë, duhet të jemi të gatshëm të dalim jashtë zonave tona të rehatisë. Ne duhet ta bëjmë synimin tonë që të jemi ambasadorët e Tij – duke i folur të Vërtetën një kulture që është e verbër ndaj Lajmit të Mirë të Krishtit.

Jo shumë kohë më parë, edhe ne ishim të verbër – në armiqësi me Perëndinë dhe të rënduar nga zgjedha e rëndë e mëkatit – derisa dikush na tregoi për Jezusin. Tani është koha që ne të bëjmë të njëjtën gjë për të tjerët. Çfarë tragjedie do të ishte nëse të dashurit tanë nuk do të na dëgjonin të flisnim për Krishtin dhe gjithçka që Ai ka bërë për ne. Le të shpallim me gëzim lajmin e mrekullueshëm se Perëndia erdhi për të na transformuar ne – armiqtë e Tij– në bij dhe bija të dashur.

Ndonëse ndarja e besimit tonë mund të jetë e frikshme, Shkrimi na nxit: Kush do të gjejë jetën e vet, do ta humbasë; por ai që do të humbasë jetën e vet për hirin tim, do ta gjejë përsëri. Me ndihmën e Jezusit, le ta derdhim jetën tonë në shërbim të Perëndisë dhe të të tjerëve.

Lutje: Zot, na jep guxim të flasim për shpëtimin Tënd dhe na krijo mundësi për të ndarë ungjillin. Vnedos fjalët e tuan ë gojën time dhe fol nëpërmjet meje. Më jep dashuri për të humburit dhe mençuri për bisedat e mia. Në emër të Jezusit lutem. Amen.

“Ne, pra, bëhemi lajmëtarë për Krishtin, sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh; dhe ne ju këshillojmë juve për hir të Krishtit: Paqtohuni me Perëndinë!” (2 Korintasve 5:20).

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Dr Michael Youssef

është themeluesi dhe presidenti i ‘Leading The Way with Dr. Michael Youssef’, një shërbesë mbarë botërore që drejton ata që jetojnë në errësirë shpirtërore të zbulojnë dritën e Krishtit përmes medias dhe shërbesës në terren. Programet e tij të përjavshme televizive dhe programet e përditshme radiofonike transmetohen më shumë se 4000 herë në javë në 24 gjuhë në më shumë se 190 shtete. Ai është themeluesi i kishës së apostujve në Atlanta, Giorgia.

Dr. Youssef lindi në Egjipt, jetoi në Liban dhe Australi përpara se të vendosej në SHBA, në vitin 1984. Ai është autori i 30 librave, përfshirë dhe më të fundit, Zot më thuaj se çfarë të bëj. Ai dhe bashkëshortja e tij banojnë në Atlanta dhe kanë katër fëmijë të rritur.


Free!

REGJISTROHUNI