Kush është Mjeshtri juaj?

Nëse mendoni se mund të jetoni një jetë të perëndishme me forcën tuaj, e keni shumë gabim. Edhe pse luajmë një rol të rëndësishëm në proçesin e shenjtërimit

Lexoni më tej

E vërteta e mëkatit!

Fryma e epokës për të cilën Pali na paralajmëron vjen gjithashtu e veshur në formën e tolerancës morale. Sot, kjo frymë deklaron se Jezusi nuk është shumë i

Lexoni më tej

Rëndësia e së Vërtetës

Revizionistët historianë dhe studiuesit liberalë të Biblës po përpiqen t’i shtojnë vlera moderne Fjalës së Perëndisë dhe fakteve historike. Dhe heqin copat që nuk u pëlqejnë. Le të

Lexoni më tej

Dritë në kulturën e errët!

Gjithmonë ka pasoja kur populli i Perëndisë ndalon së nderuari Atë dhe  nuk i bindet Fjalës së Tij. Kur izraelitët ia kthyen shpinën Perëndisë, Zoti u hoqi dorën

Lexoni më tej

Nuk mund të ngatërrohemi me të vërtetën!

Akuza e madhe e Zotit kundër Izraelit ishte se izraelitët u bënë vullnetarisht “partnerë dialogu” dhe “bashkëpunëtorë” me fetë e kananitëve dhe fenikasve, egjiptianëve dhe asirianëve, persëve dhe

Lexoni më tej

Edhe armiku ka një plan!

Duhet të jemi në dijeni  se kemi një armik të frikshëm – një armik qëllimi i të cilit është të mposhtë dhe të shkatërrojë trupin e Krishtit. Zakonisht

Lexoni më tej

Fuqia transformuese

Kur e kuptojmë plotësisht fuqinë transformuese të së Vërtetës së Zotit, fillojmë të kuptojmë se sa larg është bota nga Zoti. Pali paralajmëron: ” Sepse zemërimi i Perëndisë

Lexoni më tej