Bindja hap portat e Qiellit!

Në vitet e fundit të jetës së tij, apostulli Gjon shkroi: “Kush lindi nga Perëndia nuk kryen mëkat” (1 Gjonit 3:9). Në po të njëjtën lëtër, pak më sipër, ai thotë: “Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne.” (1:8). Ekziston një dallim i rëndësishëm që duhet të bëjmë midis dy llojeve të mëkatit për të cilat po flet Gjoni.

Si qënie njerëzore, kemi trashëguar një natyrë mëkatare. Derisa të ribashkohemi me Jezusin në lavdi, do të vazhdojmë të luftojmë dhe padyshim që do të hasim pengesa herë pas here. Pra, nëse themi se jemi pa mëkat, gënjejmë.

Në të njëjtën kohë, ne që jemi rilindur sëerish kemi marrë një natyrë të re. Kjo do të thotë se mishi ynë – ajo natyrë mëkatare që trashëguam nga Adami – është në luftë të vazhdueshme. Si rezultat, ata që ndjekin Jezusin nuk ecin më në mëkat dhe në mosbindje ndaj Frymës së Shenjtë. Luftojmë me mëkatin dhe me ndihmën e Zotit, e mposhtim atë.

Ekziston një ndryshim i madh midis mosbindjes së herë pas hershme dhe dështimit– të gjithë dështëojmë – dhe kështu mëkati vazhdon. Kur dështojmë, ne që e njohim Krishtin pendohemi dhe kthehemi te Zoti, marrim pastrim dhe vazhdojmë. Kjo është arsyeja pse Gjoni shkruajti: “Po t’i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.” (1 Gjonit 1:9).

Por mosbindja e herë pas hershme dhe e vazhdueshme janë pengesë për bekimin e Perëndisë, një pengesë që mund të bllokojë përgjigjet e lutjeve tuaja. Është e pamundur të kemi miqësi me Zotin nëse jetojmë në mosbindje të plotë.

Tek Malakia 3:7, Zoti thotë: “Kthehuni tek unë dhe unë do të kthehem tek ju,” Izraelitët ishin larguar nga Perëndia në mosbindje. Ata po grabisnin Perëndinë duke ua mbajtur të dhjetat. Si rezultat, ishin larg Tij dhe nuk po e përjetonin bekimin e Tij. Por Perëndia thotë: “pastaj më vini në provë për këtë gjë,” thotë Zoti i ushtrive, “në se unë nuk do t’i hap pragjet e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini.” (Malakia 3:10).

Mos lejoni që asgjë të pengojë jetën tuaj të lutjes. Është shumë e rëndësishme! Shqyrtoni veten sot për të parë nëse ka ndonjë mëkat që e bëni herë pas here. Përkushtojini jetën tuaj Perëndisë dhe mbani mend se: Bindja hap portat e qiellit. Bindja bën që lutjet të marrin përgjigje.

Lutje: Zot, dua të kem më shumë miqësi me Ty. Më trego çdo mëkat që bëj herë pas here dhe me anë të Frymës Tënde largojë nga jeta ime, në mënyrë që lutjet e mia të mos pengohen. Në emër të Jezusit lutem. Amen.

“[Ne] marrim ç’të kërkojmë, sepse zbatojmë urdhërimet e tij dhe bëjmë gjërat që janë të pëlqyera prej tij.” (1 Gjonit 3:22).

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Dr Michael Youssef

është themeluesi dhe presidenti i ‘Leading The Way with Dr. Michael Youssef’, një shërbesë mbarë botërore që drejton ata që jetojnë në errësirë shpirtërore të zbulojnë dritën e Krishtit përmes medias dhe shërbesës në terren. Programet e tij të përjavshme televizive dhe programet e përditshme radiofonike transmetohen më shumë se 4000 herë në javë në 24 gjuhë në më shumë se 190 shtete. Ai është themeluesi i kishës së apostujve në Atlanta, Giorgia.

Dr. Youssef lindi në Egjipt, jetoi në Liban dhe Australi përpara se të vendosej në SHBA, në vitin 1984. Ai është autori i 30 librave, përfshirë dhe më të fundit, Zot më thuaj se çfarë të bëj. Ai dhe bashkëshortja e tij banojnë në Atlanta dhe kanë katër fëmijë të rritur.


Free!

REGJISTROHUNI