Të gjitha gjërat do të veniten një ditë!

Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndisë tonë mbetet përjetë.- Isaia 40:8 Mendoni për të gjitha gjërat përreth tani. Pa dyshim që nuk e di se ku

Lexoni më tej

I tunduar për egoizëm!           

Isaia 39:8 –Ezekia i tha pastaj Isaias: «Fjala e Zotit që ti shqiptove është e mirë». Pastaj shtoi: «Do të ketë të paktën paqe dhe siguri gjatë jetës

Lexoni më tej

Ai na dëgjon!

Atëherë fjala e Zotit iu drejtua Isaias, duke thënë «Shko dhe i thuaj Ezekias: Kështu thotë Zoti, Perëndia i Davidit, ati yt: E dëgjova lutjen tënde, i pashë

Lexoni më tej

Mos vendosni një pikë në fund të lutjes.

Isaia 37:20 Por tani, o Zot, Perëndia ynë, na çliro nga duart e tij, me qëllim që të gjitha mbretëritë e tokës të njohin që ti vetëm je

Lexoni më tej

Po ta bësh këtë, gjërat do të shkojnë mirë.

Isaia 36:16. Mos dëgjoni Ezekian, sepse kështu thotë mbreti i Asirisë: Bëni paqe me mua dhe dorëzohuni, dhe secili prej jush do të mund të hajë frutat e

Lexoni më tej

Tek ai kemi shpresuar dhe ai do të na shpëtojë.

Isaia 25:7-9 “Do të shkatërrojë mbi këtë mal mbulesën që mbulonte tërë popujt, po kështu edhe mbulesën e shtrirë mbi të gjitha kombet. Do të shkatërrojë përgjithnjë vdekjen;

Lexoni më tej