Zoti bën disa nga punët e tij më të mira në errësirë

Të gjithë i kemi ato kohë kur lutemi dhe ndihemi sikur lutjet tona nuk e kalojnë “tavanin”. Është e vështirë në dhomën e pritjes së Zotit. Jeni vetëm

Lexoni më tej