Nënshtrohu vizionit të Zotit!

Thirrja e Jonas për të dhënë dëshmi në Ninive nuk ishte detyrë e lehtë. Këta nuk ishin paganë paqësorë dhe të lehtë. Ky qytet i madh ishte kryeqyteti

Lexoni më tej