Shpresë

Do të të kremtoj gjithnjë për sa ke bërë dhe në prani të shenjtorëve të tu do të kem shpresë të patundur në emrin tënd, sepse ai është

Lexoni më tej