Kurrë mos e shpërfillni nevojën e një njeriu

Veprat e Apostujve 3:4: “Atëherë Pjetri, me Gjonin, duke i ngulur sytë mbi të, i tha: “Na shiko,” Ky është thjesht një varg kalimtar, në mes të kësaj

Lexoni më tej