Drejtoi sytë e tu tek Jezusi!

Për t’u kënaqur në praninë e Zotit, vendosni zemrën dhe sytë tuaj tek Krishti. Mos i hiqni kurrë sytë nga Ai. Por nëse doni të dështoni mbajni sytë

Lexoni më tej