Kampionët e vërtetë luten në errësirë

Prova e vërtetë e karakterit tonë nuk matet nga veprimet që bëjmë dhe as nga qëndrimet që paraqesim kur jemi në “skenë” dhe dritat ndriçojnë mbi ne. Prova

Lexoni më tej