Fjala e Perëndisë rritej dhe përhapej

Veprat e Apostujve, kapitulli 12, vargu 24: “Ndërkaq fjala e Perëndisë rritej dhe përhapej.” Kjo është një deklaratë e mrekullueshme, në fund të këtij kapitulli. Në fillim të

Lexoni më tej