Si mund të dalloni nëse Zoti është Ai që hap “derën”?

    Vetëm sepse një mundësi paraqitet dhe duket tërheqëse nuk do të thotë domosdoshmërisht se është nga Zoti. Dhe po kështu vetëm sepse një derë e hapur

Lexoni më tej