Nga:

Sot është Dita e Shpëtimit

Sa më shpejt ta pranojmë Jezusin si Shpëtimtarin tonë, aq më shumë kohë kemi për një miqësi më të thellë  me Të.

 Gjoni 5:24-30

Zvarritja ka pasoja serioze në shumë fusha të jetës—veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje shpirtërore. E shihni, çdo person do të kalojë përjetësinë diku dhe destinacioni përcaktohet nga zgjedhja që bëjmë  në këtë jetë: Secili prej nesh ose do e pranojë ose refuzojë ofertën e Jezusit për faljen e mëkateve. Disa njerëz mendojnë se mund ta shtyjnë këtë vendim derisa t’u afrohet vdekja.

Fatkeqësisht, ky arsyetim nuk është shumë i mirë. Para së gjithash, ti nuk e di se kur do të jetë dita jote e vdekjes. Së dyti, nëse vazhdon të jetosh një jetë pa Krishtin, zemra juaj do të ngurtësohet shumë me kalimin e kohës. T’i thuash vazhdimisht jo Perëndisë mund të rezultojë në pamundësinë për të thënë po kur vdekja të troket në derë. Në fakt, mund të mos kemi fare interes për ofertën e Krishtit. Atëherë do të përballeni me realitetin e tmerrshëm të gjykimit, ndërsa qëndroni përpara Perëndisë pa një Shpëtimtar (Hebrenjve 10:26-27).

Shtyrja e pranimit  të  Krishtit në jetën tuaj, do ju bëjë që të humbisni bekimet e një marrëdhënieje thellësisht personale me Perëndinë; dhe gjithashtu rrezikoni ndarjen e përhershme prej Tij për gjithë përjetësinë. Mos e shtyni më! Vendosni besimin tuaj në Krishtin sot. Pranoje mëkatin tënd, kërko falje prej Tij dhe beso tek Ai si Shpëtimtari dhe Zoti yt

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI